Elgregion Øst har i samarbeid med Norsk Institutt for naturforskning etablert et prosjekt med vegetasjonsanalyser med hjorteviltuthegninger. Flere kommuner på Romerike deltar i prosjektet.

– Dette går ut på at et skogsområde på 20 x 20 meter blir gjerdet inn, slik at elgen stenges ute, sier Lars-Ole Jørgensen i Sørum. Han er med i styringsgruppen for prosjektet.

Sammenligninger

– Et tilsvarende område i nærheten blir brukt som sammenligningsgrunnlag for å slå fast hvor stor skade elgbestanden gjør på skogen. Vi vet at bestanden nå er svært stor og at dette spesielt går ut over furu, men også andre tresorter.

– Hvilke kommuner er med på disse undersøkelsene?

– Vi planlegger 15 -16 slike uthenginger og dette gjelder Fet, Sørum, Aurskog-Høland, Nes, Eidskog, Sør-Odal og Kongsvinger. Vegetasjonsutviklingen innen- og utenfor uthegningene vil gi klare indikasjoner på hjorteviltets påvirkning på skog og vegetasjon.

Negativ utvikling

– Vi vet at gjennomsnittsvekten på elg nå er lavere enn tidligere. Det blir også født færre tvillingkuer. Dette kan føre til at Romerike- og Glåmdalsregionen etter hvert kan komme i samme situasjon som på Sørlandet, der det er for stor elgbestand i forhold til mattilgangen. Dette har resultert i at man på Sørlandet har mange svake dyr.

– Vi har kalkulert med at våre vegetasjonsanalyser vil koste 600.000 kroner. Fylkeskommunale midler er beregnet å dekke 2/3 av kostnadene og de enkelte kommuner betaler 10.000 for hver uthengning. Vi er avhengige av at den enkelte grunneier viser interesse for prosjektet, sier Jørgensen.

Fire i Aurskog-Høland

I Aurskog-Høland er det nå gjerdet inn fire områder som stenger hjorteviltet ute. Sør-Odal har tre slike uthengninger, Eidskog har to, Fet, Sørum og Kongsvinger skal få enhver, Nes har en og kan få en til dersom det er ønskelig. Det vurderes nå om Eidskog skal få ytterligere to uthengninger.

Styringsgruppen for prosjektet er Lars-Ole Jørgensen, Sten Ivar Tønsberg og Lorentz Sæthern.