Bort med halve sykehuset

Artikkelen er over 13 år gammel

Driften på Lillestrøm sykehus blir kraftig redusert fra 1. januar. Dagkirurgi og poliklinikk skal vekk. Det eneste som blir igjen er kirurgisk legevakt.

DEL

Dette er noe av innholdet i budsjettforslaget som direktør for kirurgisk gruppe ved Ahus, Steinar Olsen arbeider med. Budsjettet skal behandles i Ahus styre i desember.

– Vi ansatte på Lillestrøm sykehus føler oss rett og slett ført bak lyset av Ahusledelsen i denne saken, sier verneombud Merete D. Linde.

Da hun i mai i år var til stede på et møte der samlokalisering av tjenester ble drøftet, spurte hun direkte om det handlet om nedleggelser ved Lillestrøm sykehus.

– Svaret var nei, det skulle ikke være aktuelt, sier verneombudet. Og så skjer dette...

Effektivisere

Begrunnelsene for å kutte ut dagkirurgien og poliklinikken på Lillestrøm sykehus er ifølge direktør Steinar Olsen å rasjonalisere og effektivisere driften.

I dag foregår slike tjenester på tre steder, i Lillestrøm, på Stensby og på Nordbyhagen.

– Ingen skal sies opp, men personalet overføres til Nordbyhagen og Stensby, sier Olsen.

Det vil styrke både Stensby og Ahus i Lørenskog, og samtidig legge grunnlag for betydelige kutt i de lange ventelistene for ortopedisk kirurgi, legger han til.

I budsjettforslaget sitt har han ennå ikke regnet ut innsparingspotensialet ved å samle disse tjenestene på to steder.

Fortsatt legevakt

– Men effektiviseringen betyr at vi får behandlet flere pasienter, hevder han.

Når det gjelder framtida til Lillestrøm sykehus er kirurgdirektør Olsen ganske forbeholden.

– Vi beholder per i dag kirurgisk legevakt på Lillestrøm med åpningstider fra kl. 08.00 til midnatt hver dag. Samtidig er vi i diskusjon med kommunene på Nedre Romerike både om legevaktsordning og mulig bruk av et kommende helsehus. Så hvor lenge det forblir tilbud på Lillestrøm sykehus, tør han ikke være bastant på.

Trodde på løfte

– Vi trodde at vi skulle få bli på Lillestrøm sykehus inntil nye Ahus står ferdig om tre og et halvt år. Det fikk vi løfter om forrige gang vårt sykehus ble diskutert. Vi har i årevis bevist at vi driver godt, effektivt og har et svært godt ord på oss i befolkningen, sier verneombudet Merete D. Linde. Dessuten er sykehusets sentrale beliggenhet i forhold til jernbane, buss og veier viktig for brukerne.

Hun og hennes kolleger på Lillestrøm sykehus er bitre på Ahusledelsen for forslaget som nå kommer.

Avviser kritikk

– De er ikke ærlige med oss. Vi har tidligere opplevd at vi har gått inn i juleferien uten å vite om vi i det hele tatt hadde noen jobb fra 1. januar. I år ser det ut til at vi ikke vet hvor vi skal jobbe når juleferien er over...

Hennes kritikk mot manglende informasjon og påvirkning avvises av Steinar Olsen.

– De tillitsvalgte både har vært og er med i prosessene, sier han.

Om lag 16 ansatte ved Lillestrøm sykehus, sykepleiere og leger, må flyttes på dersom styret i Ahus vedtar direktørens budsjettforslag. Antall stillinger er noe færre på grunn av deltidsarbeid.

Artikkeltags