I dag vil bønder over hele landet markere sin misnøye mot landbruksoppgjøret som havarerte i helga.

Utenfor Skedsmo rådhus i Lillestrøm har om lag 60 bønder anført av en rekke med traktorer under parolen «Mat fra jord – der du bor».

Styremedlem Bodil Boasson i Akershus bondelag fra Nittedal holdt en appell som ordfører Ole Jacob Flæten lyttet til:

– Ring statsministeren og spør ham hvorfor bøndene blir utelatt i hans solidaritetssamfunn, lød det fra styremedlemmet.

– Raserer landbruket

Et femtitall bønder tok turen til rådhuset for å vise sin misnøye. En av dem, Per Jahr fra Rælingen, mener er oppriktgi bekymret for framtida.

– Landbruket raseres. Mens andre kan regne med en lønnsvekst på 17.000 i år, er vi tilbudt bare 13.000. Og det er ikke 13.000 sikre kroner. Vi er avhengig av været for å få mulighet til å hente ut disse pengene, sier han.

Jahr mener regjeringen raserer landbruket.

– Jeg er heltidsbonde i timer, men deltidsbonde på inntektssiden. Jeg er helt avhengig av å jobbe utenfor gården for å få en inntekt til å leve av, sier han.

Jordbruksforhandlingene

Hvert år forhandler Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag med Staten om rammevilkårene for landbruket. Det forhandles om priser på hovedproduktene bøndene leverer og betaling av fellesgoder gjennom tilskudd fra staten.

Landbrukets krav i år er på 2,2 milliarder kroner, eller i overkant av 50.000 kroner per årsverk. Statens tilbud er 900 millioner kroner hvorav 230 millioner kroner går over budsjett og 330 millioner kroner tas ut på målpris, mens 275 millioner kroner er midler til Landbrukets Utviklingsfond.

Statens tilbud betyr at prisene på norske matvarer vil kunne øke med om lag 0,3 % mens de med landbrukets krav ville øke med om lag 0,5 %.

Det store spriket mellom partene førte til at landbruksorganisasjonene brøt forhandlingene med Staten i helga.

Det er nå Stortinget som skal behandle statens tilbud.