Det yrer av liv hele året på Aur Prestegård. Men det koster å holde gårdens bygningsmasse i stand. Derfor er Stiftelsen Aur Prestegård avhengig av økonomiske bidrag.

– Vi er veldig glade for Aurskog Sparebanks sosiale profil, og at banken gir slike viktige bidrag til nærmiljøet. Aur Prestegård er en perle for Aursmoen og hele Aurskog-Høland kommune, understreker styreleder Helge Wilter i Stiftelsen Aur Prestegård.

Over 150 år gammelt

Gårdens fredede hovedbygning er fra 1856 og gjennomgikk en omfattende restaurering i 2005-2006. Men nå behøver den sårt et strøk maling.

– Det er malermester Studsrud AS som skal utføre arbeidet, og de har blant annet malt hele Aurskog-Høland bygdetun på Hemnes. De gjør en fremragende jobb, og blander maling i riktig farge med linolje og hva som måtte behøves, sier Wilter.

Hele presteboligen skal males, og det må også byttes enkelte panelbord som er råtne.

– Med et nytt malingsstrøk håper vi den kan stå i 10-15 år før det må gjøres noe igjen, sier Wilter.

Viktig kultursted

Ifølge adm. banksjef Odd Nordli i Aurskog Sparebank er det viktig at banken bidrar økonomisk til Aur Prestegård.

– Vi anser Aur Prestegård som kanskje det viktigste kulturstedet i Aurskog-Høland kommune. Her er det aktivitet hele året, og det er viktig at banken er med og tar vare på og utvikler stedet, sier Nordli.

Han understreker at det ikke er første gang banken gir et betydelig pengebeløp til Aur.

– Bare i min tid i banken har vi bidratt med et betydelig beløp. Vi har blant annet gitt penger til å opparbeide parkeringsplass, nytt kjøkken og ny info­tavle, sier banksjefen.

Å bidra med penger i nærmiljøet er en del av sparebankens natur.

– Vi har anledning til å sette av deler av overskuddet hvert år til allmennyttige formål. Kunst og kultur samt lag- og foreningsvirksomhet er definitivt allmennyttige formål.

Stor bygningsmasse

I tillegg til hovedbygningen består tunet på Aur Prestegård av den fredede forpakterboligen fra 1703, bua (stabburet) fra tidlig 1700-tall, som også er fredet, grisehuset, potetkjelleren, låven og prestegarasjen.

Ifølge stiftelsens styreleder er bygningene i god forfatning.

– Låven har vi fått på stell, bua er i god stand og vi har fått tømt gjødselkjelleren og gjort den om til lager. Vi søker stadig riksantikvaren om penger, og må bare sørge for at prosjektene blir godkjent, sier Wilter.