Kjønaas Kjos fra Lørenskog, som sitter i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, har tatt opp det hun opplever som en rekke kritikkverdige forhold i forbindelse med Postens etablering på Robsrud i Lørenskog

Bjørnøy viser i brevet til Kjønaas Kjos at saken nå er oversendt til fylkesmannen i Oslo og Akershus.

"Fylkesmannen vil vurdere om det skal mekles i saken, eller om saken skal sendes direkte til Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse. Ved Miljøverndepartementets behandling av innsigelsen vil alle relevante forhold bli vurdert, også forhold som påpekt av stortingsrepresentant Kjos. Jeg finner på denne bakgrunn ikke grunn til på nåværende tidspunkt å kommentere saken ytterligere", skriver statsråden.