Skedsmo kommune har blant landets dyreste SFO-ordning. Enda dyrere er ordningen for barn med bistandsbehov.

Familiene Seeberg og Gaaseide i Skedsmo må fortsette å betale for sine barn med spesielle behov etter at andre barn har gått ut av SFO.

LES OGSÅ: Svært høy merkostnad i SFO

– Kan ikke ta betalt

Familier som har benyttet tilbudet ut 10. klasse har trolig blitt krevd for 100.000 kroner ulovlig.

Kommunen har plikt til å gi tilbud til barn med bistandsbehov ut 7. klasse. Kommunen kan ta betalt for det og gjør det, som en av få kommuner i landet.

Mange kommuner slutter å ta betalt etter 4. klasse.

Begrunnelsen er at familier med barn med spesielle behov ikke skal påføres en ekstra økonomisk belastning utover den belastning de allerede har.

Men Skedsmo tar også betalt for tilbud etter 7. klasse.

– Det har kommunen ikke anledning til. Elever som har behov for tilsyn eller tjenester etter 7. klasse har rett på det etter helse- og omsorgstjenesteloven. Men har er det sterke restriksjoner på hva kommunen kan kreve betalt for, sier forbundsleder Jens Petter Gitlesen.

LES OGSÅ: Høy pris i SFO ekskluderer barn

Klager til Fylkesmannen

– Vi mener at kommunen burde stoppet å ta betalt for SFO etter 4. klasse, fordi det er da andre barn slutter i SFO. Det er forskjellsbehandling å ta betalt fra oss som er avhengig av SFO-ordningen helt til barna er ferdig i 7. klasse, sier Stine Seeberg og Eirik Gaaseide.

Familiene Seeberg og Gaaseide har sønnene Kristian og Christian i 6. klasse og betaler full SFO pris. Det gjør også familier som har barn over 7. klasse.

Familiene går nå sammen for å klage sakene inn for Fylkesmannen.

Kommunaldirektør for utdanning i Skedsmo, Helge Dulsrud, bekrefter at kommunen krever betalt for SFO-ordning til og med 10. klasse.

– Dette er en ordning vi praktiserer. Men med de opplysningen du nå kommer med, må vi vurdere lovligheten av dette, sier han.

Til Stortinget

Stortingsrepresentant Sonja Sjøli (H) sitter i helse og omsorgskomiteen og sier:

– Slik jeg leser saken, ser det ut som kommunen i disse tilfellene ikke følger Helse- og omsorgstjenesteloven. Jeg mener disse familiene kommer inn under det. Hvis det er rom for at loven kan feiltolkes, er det behov for å få en avklaring. Jeg vil sende et skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsminister Anne -Grete Strøm-Erichsen, og bruke Skedsmo kommunes håndtering av disse familiene som eksempel og be om en klargjøring av lovverket.

Frps medlem i komiteen, Kari Kjønaas Kjos, sier at alle skal ha samme muligheter og rettigheter.

Barn med særskilte behov og som ikke greier seg selv, har to muligheter.

Enten må foreldre jobbe mindre og få utbetalt pleiepenger eller omsorgslønn, eller kommunen må gi et tilbud.

Dette skal ikke kommunen ta betalt for.