Besluttet løslatelse

Tingretten har besluttet at 42-åringen skal løslates.
FOTO: MORGAN ANDERSEN

Tingretten har besluttet at 42-åringen skal løslates. FOTO: MORGAN ANDERSEN

Artikkelen er over 11 år gammel

I over to år har 42-åringen sittet i varetekt. Nå har tingretten besluttet løslatelse. Aktor anker kjennelsen.

DEL

Torsdag for en uke siden skrev Romerikes Blad om den 42 år gamle mannen som har tilbrakt over to år i varetekt.

Samtidig er ikke hovedforhandlingene i Oslo tingrett berammet før 9. mars neste år, noe som gjorde at mannens forsvarer Fridtjof Feydt begjærte løslatelse.

– Vår klient har allerede satt norsk rekord i varetektsfengsling før hovedforhandlingen i tingretten, sa Feydt til RB i forrige uke.

Nå er den kjente advokaten blitt hørt. Tingretten har besluttet 42-åringen løslatt.

Fortsatt i varetekt

42-åringen må imidlertid garantere for oppmøte i hovedforhandlingen. Det betyr at passet hans må beslaglegges, samt at det bør fastsettes meldeplikt.

Mannen, som er norsk statsborger, er sammen med flere andre tiltalt for befatning med 108 kilo amfetamin på Romerike.

21. september 2006 ble han pågrepet, og han har sittet i varetekt fram til nå.

Tidligere har ikke retten løslatt mannen av fare for at han skal rømme landet.

Aktor Trude Antonsen har anket kjennelsen, samt begjært oppsettende virkning.

Det betyr at 42-åringen fortsatt sitter i varetekt, noe han vil gjøre fram til ankebehandlingen av løslatelsesbegjæringen er ferdig.

Menneskerettighetene brutt

Dommerfullmektig Lars Christian Sunde i Oslo tingrett skriver i kjennelsen at Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) er brutt.

I EMK heter det at «siktede har rett til hovedforhandling innen rimelig tid eller løslatelse under saksbehandlingstida».

Retten legger til grunn at mannen – om han ikke blir løslatt fra varetekt – vil ha sittet i fengsel uten dom i to år og åtte måneder når saken kommer opp 9. mars neste år.

Ifølge dommeren har ikke påtalemyndigheten skyld i dette.

Politiets etterforskning i saken pågikk fra september 2006 til september 2007, noe som etter omstendighetene ikke framstår som unødig lenge.

Refser tingretten

Derimot går dommeren langt i å refse egen arbeidsplass.

For ifølge straffeprosesslovens paragraf 275, plikter retten å arrangere hovedforhandling innen seks uker etter at saken mottas.

Fram til dom avsies i april neste år, vil det ha tatt ett år og tre måneder fra retten mottok saken.

– Retten har etter en samlet vurdering kommet til at den samlede tidsbruk på to år og åtte måneder, og det forhold at retten har brukt til sammen 13 måneder før hovedforhandling påbegynnes, innebærer et brudd på Den Europeiske Menneskerettkonvensjon art 5 nr. 3. Den offentlige interesse i å forfølge en alvorlig straffesak kan etter rettens syn ikke oppveie hensynet til individets frihet i dette tilfellet, heter det i kjennelsen.

Artikkeltags