Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad (Ap) ber nå styret i Helse Sør-Øst vurdere om endringene ved Stensby i realiteten innebærer en nedleggelse av lokalsykehuset.

– Vi har bedt styret i Helse Sør-Øst gå inn i saken og komme med en redegjørelse, bekrefter statssekretær Rigmor Aasrud (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet på vegne av stasråden.

Brustad selv ville heller ikke fredag svare på Romerikes Blads spørsmål om Ahus-styrets innsparingsvedtak, som etter manges mening innebærer en nedleggelse av Stensby som lokalsykehus.

Press fra egne rekker

Blant dem som mener Stensby nå er i ferd med å bli nedlagt er Sverre Myrli, stortingsrepresentant og leder i Akershus Arbeiderparti.

I fredagens Romerikes Blad slo han fast at det er i strid med regjeringens Soria Moria-erklæring og Aps egne valgløfter om ikke å legge ned lokalsykehus når både den kirurgiske virksomheten og øyeblikkelig hjelp-funksjonen ved Stensby i løpet av få måneder flyttes til Ahus.

– Det er ikke et sykehus lenger når bare resepsjonisten, fyrbøteren og vaktmesteren er igjen, illustrerte han.

Også stortingsrepresentantene Dagfinn Sundsbø (Sp) og Rolf Reikvam (SV) mener vedtaket er i strid med løftene fra deres egen regjering.

Skjønner spørsmålene

Statssekretær Rigmor Aasrud ønsker ikke å svare på hva departementet mener om at endringene ved Stensby i realiteten innebærer en nedleggelse av lokalsykehuset.

– Det er derfor vil vil at Helse Sør-Øst skal behandle dette og komme med en vurdering av saken. Men vi skjønner at det stilles noen spørsmål rundt dette, og vi registrerer jo hva lokalmediene skriver om saken, sier hun til Romerikes Blad.

Helse Sør-Øst ønsker ikke å kommentere Ahus-styrets vedtak om kutt.

Sjøli utfordrer Brustad

Høyre-politiker Sonja Sjøli fra Eidsvoll har engasjert seg i både budsjettkuttene ved Ahus og konsekvensene for Stensby sykehus, og roser nå Sverre Myrli for at de rødgrønne partiene endelig kom på banen.

Sjøli mener det nå er helt nødvendig at Ahus får tilført midler fra Helse Sør-Øst eller Sylvia Brustad til å dekke inn de ekstraordinære kostnadene i forbindelse med flyttingen for å unngå kutt i 2008-budsjettet som får konsekvenser for pasienttilbudet både på A-hus og ved Stensby.

– Hvis så ikke skjer, vil jeg konfrontere Brustad i Stortinget med hennes uttalelser om at pasienttilbudet skal bli minst like godt i 2008 som i 2007, noe det nå ut fra de vedtak som er gjort ikke vil bli, sier Sonja Sjøli.