Ber om fakta

Artikkelen er over 15 år gammel

Nemndleder Bjørn Vagle i Utlendingsnemnda ber advokat Nils Edvard Thorsted Stenersen legge fram nye opplysninger som kan ha betydning for Thien Thi Vos oppholdstillatelse.

DEL

Utlendingsmyndighetene har konkludert med at hun ikke oppfyller kravet om minst tre års botid sammen med sin mann i Norge. Tre år er grensen for å få varig opphold.

Bjørn Vagle kan ikke – på bakgrunn av sakens dokumenter – se at eksmannen skal ha forklart til utlendingsmyndighetene at han flyttet fra henne 6. mars 2003, som er langt senere enn den datoen myndighetene har lagt tiul grunn. Nemndlederen mener likevel det ikke hersker noen usikkerhet om hvor lenge Thien Thi Vo bodde sammen med sin tidligere ektemann.

– Men jeg konstaterer at hennes advokat hevder det foreligger nye opplysninger rundt dette.

Han oppfordrer advokaten til å meddele disse opplysningene direkte til nemnda og underbygge opplysningene med dokumentasjon.

Innrømmer ingen feil

– Hva er din kommentar til påstanden fra Vos advokat om at ikke bare har rett til å få opphold, men at hun også har krav på det?

– Har hun en rett, har hun også et krav. Nemnda har imidlertid ved tre anledninger konstatert at hun ikke har en slik rett, svarer Bjørn Vagle.

Han kan da heller ikke se at Utlendingsnemnda har gitt avslag på feil faktisk grunnlag.

– Dersom det anføres at det foreligger nye opplysninger i saken, forutsetter jeg imidlertid at hennes advokat framlegger disse for nemnda. Når det skjer vil saken måtte vurderes på nytt.

I tråd med reglene

Vos advokat påstår at misforståelse omkring datoer kan skyldes at hun aldri har fått lagt fram saken sin med tolk tilstede.

– Advokaten mener dette strider mot Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Hva er din kommentar til det?

– Jeg oppfatter ikke at det eksisterer misforståelser i forbindelse med datoer, og har således ingen oppfatning om dette. Såframt saken ikke antas å by på vesentlige tvilsspørsmål, vil saksbehandlingen – i tråd med fast praksis – baseres på skriftlighet, sier Vagle.

Artikkeltags