Belønner elevene

MÅLRETTET: ? Skolehverdagen skal ikke preges av mobbing og vold, men av et godt læringsmiljø, sier rektor Brit Bunæs ved Vilberg ungdomsskole. FOTO: LISBETH ANDRESEN

MÅLRETTET: ? Skolehverdagen skal ikke preges av mobbing og vold, men av et godt læringsmiljø, sier rektor Brit Bunæs ved Vilberg ungdomsskole. FOTO: LISBETH ANDRESEN

Artikkelen er over 9 år gammel

Etter en måned uten mobbing og vold – og godt læringsmiljø – fortjener elevene belønning. Da kan det vanke hyggestund med musikk og spill – eller kakefest.

DEL

Romerikes Blad kunne tirsdag fortelle at over 300 av totalt 740 ungdomsskoleelever i Eidsvoll og Hurdal har vært involvert i mobbing på en eller annen måte.

Omtrent halvparten av ungdommene har vært utsatt for voldelige handlinger som slag og slåssing.

Dette er to av hovedfunnene i en ungdomsundersøkelse som er foretatt på oppdrag fra Tvers – Eidsvoll kommunes forum for tverrfaglig forebyggende arbeid blant barn og unge.

Belønning

Rektor Brit Bunæs ved Vilberg ungdomsskole i Eidsvoll tar tallene alvorlig og forsikrer at hennes skole vil fortsette kampen mot mobbing og vold.

– Vi ønsker en skolehverdag uten mobbing og vold, og der hverdagen i stedet preges av godt sosialt miljø og læringsmiljø. Når en klasse har hatt en god periode, fortjener elevene belønning, og klassene avtaler selv hva som er passende belønning.

– Som for eksempel?

– At elevene får høre på musikk eller drive med spill, eller kose seg med kake.

Eidsvoll kommune gjennomførte også en ungdomsundersøkelse i 2001. Tallene for mobbing og vold var enda høyere den gangen, uten at Vilberg-rektoren lar det bli noen sovepute.

– Fortsatt er det for mange som er involvert i mobbing, enten som offer eller mobber. Det oppgis også at skolen er det viktigste stedet for mobbing. Voldstallene er også skremmende, selv om det ikke sies noe om hvor volden finner sted, sier Brit Bunæs.

Vilberg jobber med elevenes adferd og er opptatt av å slå ned på det som er galt og fokusere på det positive.

– Vi har en nulltoleranse i forhold til mobbing. På mange områder kan jentene være verre enn gutta, de er veldig gode til å fryse ut andre, sier Bunæs.

Inkluderende

Også rektor Marte Hoel ved Råholt ungdomsskole fortsetter kampen mot mobbing og vold.

– Vi driver et kontinuerlig vedlikeholdsarbeid for å oppnå best mulig sosialt miljø og læringsmiljø. Både elevene og foreldrene inkluderes stadig mer i dette arbeidet.

– Kan du nevne konkrete tiltak?

– Vi har forlenget spisefri fra 30 til 40 minutter for at det skal bli mindre køer i kantina. Køer gir ofte grobunn for knuffing. Vi har helsesøster på skolen to dager i uka og psykiatrisk sykepleier én dag i uka, der elevene uten avtale kan komme for å ta opp ting. Og 24. oktober skal vi ha en skolemiljødag, på linje med i fjor.

Artikkeltags