Hver tredje romeriking jobber i dag i Oslo. Rapporten «Kollektivtrafikk, veiutbygging eller kaos?» er dårlig nytt for dem som har planer om å pendle noen år til.

Ifølge rapporten må pendlerne vente seg kø, kork og kaos – hvis ikke kapasiteten i transportsystemet øker. Da vil køene kunne øke dramatisk, med store framkommelighetsproblemer både for næringslivet og privatpersoner.

– Oslopakke 3 ikke nok

Om 20 år vil vi være nesten 360.000 innbyggere på Romerike, 100.000 flere enn i dag.

– Befolkningen rundt Oslo vil øke enormt fram mot 2030. Det vil belaste veiene og jernbanen, sier samfunnsøkonom og prosjektleder Bård Norheim i Urbanet Analyse. De har i samarbeid med Civitas laget rapporten på oppdrag fra KS (kommunenes interesseorganisasjon).

En reise med bil i morgenrushet fra Skedsmovollen til Oslo sentrum tar i dag 37 minutter. I 2030 vil den samme reisen ta 49 minutter – om ikke man setter inn større tiltak.

– Selv om man gjennomfører utbyggingsplanene i Oslopakke 3, vil ikke det være nok til å møte trafikkveksten. Uten tunge tiltak vil det bli lengre køer på veiene og større trengsel i kollektivtrafikken, sier Norheim.

Hva mener du om trafikkutsiktene på Romerike? Diskuter nederst i artikkelen!

Velger bilen

– Kan det bli verre nå, da? spør Terje Kristiansen, som pendler fra Løken i Aurskog-Høland inn til Oslo hver dag.

To av tre pendlerreiser fra Akershus til ytre Oslo tas i dag med bilen. Og én av tre pendlerreiser til indre Oslo tas med bil, viser tall fra Transportøkonomisk Institutt (TØI). Yrkesaktive romerikinger reiser i gjennomsnitt nesten fem mil hver dag.

– Jeg har pendlet i ti år, og situasjonen er bare blitt verre. Flere flytter til Løken, og køen inn til Oslo blir lengre og lengre, sier Kristiansen.

Han jobber med å levere og montere industriporter og er avhengig av å bruke bilen i jobben. Med en åtte-til-fire-jobb er han nødt til å kjøre i den verste rushtida.

– Jeg bruker aldri under en time til jobb. Får de gjort noe med Fetbrua, jobber jeg gjerne gratis en helg! sier han.

LES OGSÅ: Slik skal de takle voksesmertene

Kollektivt billigst

Skal man unngå trafikkork i de største byområdene i landet, må man gjøre noe med infrastrukturen, konkluderer rapporten. Hvis man tenker seg at biltrafikken skal ta trafikkveksten og bygger ut veiene, vil det koste 293 milliarder kroner de neste 20 årene. Hvis trafikkveksten tas av kollektivtransport og sykkel, ved at man bygger kollektivfelt, sykkelveier og investerer i jernbane, vil dette være omtrent halvparten så dyrt, 142 milliarder. Samtidig vil klimautslippene bli minimale, ifølge rapporten.

– Jo mer som tas av kollektivtrafikken og sykkelen, desto billigere og mer klimavennlig vil det bli, sier Norheim.

– Foruroligende

Men hvis bevilgningsnivået fortsetter som i dag, vil det være bilen som i stor grad tar trafikkveksten, ifølge rapporten.

– Resultatene er foruroligende. Kollektivtilbudet må bli bedre. Bilen tar stor plass, og det er mer effektivt at flere reiser sammen, sier Norheim.

– Så i 2030 bør vi se mange flere grønne busser på veien inn til Oslo?

– Ja, og flere kollektivfelt så bussene får full framkommelighet. Det mest effektive vil være mange lokalbusser som tar en til knutepunkt, og deretter høyhastighetsbusser inn til byen.

Norheim sier at også flere sammenhengende sykkelfelt vil få flere til å sykle, og at flere bør vurdere å bruke sykkelen på korte turer.

– Bør man i framtida ta sykkelen til jobb fra Lillestrøm til Oslo?

– Tja. Det er kanskje for de spesielt interesserte.