I vedtaket heter det videre at det ikke skal tas inn norske elever til Moskvaskolen fra høsten.

Akershus fylkeskommune tar ansvar for at russiske elever, som fra høsten 2013 starter i vg2 og vg3, kan fullføre sin utdannelse henholdsvis våren 2014 og våren 2015.

Fylkeskommunen anmoder russiske myndigheter om ikke å ta inn vg1-elever til Moskvaskolen høsten 2013.

Skedsmo videregående skole vil bli bedt om fortsatt å ta ansvar for gjennomføring av opplæringen ved den russiske skolen under avviklingsperioden.

Akershus fylkeskommune vil be Kunnskapsdepartementet om en avklaring på økonomisk dekning i forbindelse med avviklingen av skolen.

Siri Hov Eggen (Ap) foreslo at administrasjonen skulle ta kontakt med Troms fylkeskommune for å undersøke om Akershus-elever kan overføres dit for å få russisk utdanning gjennom deres kontakter. Dette forslaget ble oversendt administrasjonen for oppfølging.

  • Les mer om saken i Romerikes Blad tirsdag.