Hittil i år er 24 personer drept i Norge, mens det var totalt 29 drap i hele fjor og 34 i hele 2011, ifølge Kripos.

Bare i løpet av tre siste døgn har politiet startet to drapsetterforskninger på Romerike, etter funn av en død kvinne i Lørenskog mandag og en død kvinne på Jessheim i går.

Ifølge TV 2 er drapet på Jessheim i går det sjette i Norge hittil i juni.

– At tallene øker såpass mye overrasker meg ikke. Vi har i mange år vært forskånet med lave drapsrater i Norge, men jeg tror ikke det vil fortsette, sier den erfarne drapsetterforskeren, og tidligere leder av voldsavsnittet i Oslo politidistrikt, Finn Abrahamsen, til Romerikes Blad.

– Romerike utsatt

Abrahamsen understreker at drapsstatistikken ofte kan svinge betydelig fra år til år.

– I min tid i oslopolitiet svingte det fra tre til 15 drap i året, så det å se på enkeltår gir ikke noe godt bilde. Jeg håper ikke at det høye tallet hittil i år vil bli utviklingen. Men vi ser tendenser som gjør at jeg tror antall drap vil øke framover, sier han.

Den tidligere polititoppen begrunner antakelsen med befolkningssammensetningen.

– I Norge og på Romerike er det etter hvert mange flerkulturelle miljøer, og vi ser elementer i disse miljøene som preger drapsstatistikken. Det gjelder særlig gangsterdrap og familiedrap. Jeg tror vi bare må innse at dette er en del av utviklingen, sier Abrahamsen.

Han mener Romerike er spesielt utsatt.

– Distriktet virker å være mer utsatt for drap enn for eksempel Follo og Asker og Bærum. Romerike ligger veldig nært Oslo, og har etter hvert en stor bosetting av flerkulturelle, noe som øker risikoen, sier Abrahamsen.

– Må forskning til

Hvordan utviklingen kan snus, og drap kan forebygges, er Abrahamsen usikker på.

– Innenfor psykiatri kan man for eksempel forebygge noe med ambulante team som rykker ut og griper tak i de som er i ferd med å få store problemer og utgjør en stor risiko.

– Innenfor partnerdrap, som har økt betydelig den siste tiden, må det mer forskning på plass før man vet hvilke grep som bør tas. Heldigvis er det nå igangsatt slik forskning, sier Abrahamsen.