Riset bak speilet var trussel om flere år i barnevernsinstitusjon.

Ifølge advokat for 11-åringens biologiske mor, Simon Stende, skal barnevernet ha utsatt jenta for betydelig press. I politianmeldelsen av barnevernet skriver Stende:

"I tillegg har hun gjentatte ganger blitt direkte truet med at om hun forblir i Norge vil hun bo på barnevernsinstitusjon fram til hun fyller 18 år, og at da må det jo være bedre å flytte til Gambia."

Han mener derfor at barnevernet verken har tatt hensyn til barnets ønsker eller jobbet for barnets beste.

– Sett hen til et slik voldsomt press og med direkte trusler overfor (....), (han navngir 11-åringen, red. anm.) må barnevernstjenesten i Nes sies å ha brutt med sin overordnede plikt om å tilrettelegge for barnets beste, skriver han videre.

Politianmeldt

Politianmeldelsen er sendt politiet. Advokat Stende mener at barnevernet forsettlig eller uaktsomt har tilsidesatt offentlige tjenesteplikter, noe som betyr at de ikke har handlet etter det som er barnets beste.

Romerikes Blad har i en rekke artikler skrevet at barnevernet ønsket å sende en 11-år gammel norsk jente, med norsk mor og gambisk far, til Gambia, der hennes stemor nå bor. Human Rights Service hevdet at det ville medføre stor risiko for at jenta kunne bli kjønnslemlestet.

Medias søkelys på denne saken førte til at jenta ikke ble sendt ut av landet slik barnevernet ønsket. En midlertidig kjennelse derfra gir delt foreldreansvar til stemor og til biologisk mor.

Den gambiske stemor ønsker ikke ta med seg jenta mot hennes vilje og ønsker at hun skal bo hos sin norske familie. Men barnevernet har overtatt omsorgen for jenta og plassert henne på en barnevernsinstitusjon.

Enige

– Man skulle tro at den gambiske stemor og den norske mor er uenige i saken. Det er de ikke. De ønsker begge at barnet skal bo hos sine besteforeldre. Det samme ønsker barnet selv. Men barnevernet setter seg på bakbeina. Vi kan ikke forstå dette, sier advokat Stende.

I går møtte mora sin datter for første gang siden barnevernet hentet barnet hos besteforeldrene for et par uker siden.

– Nå er jeg og den norske familie bekymret for jentas ve og vel. Hun har det ille på institusjonen. Det er grusomt for et barn å ha hengende over seg at hun kan bli sittende i institusjon til hun blir 18 år, sier Stende.

– Tror du hun kan komme til å ønske seg til Gambia hvis hun blir sittende der lenge nok.

– Jenta er moden og sterk, så jeg tror ikke det.

– Men det kan like fullt bli resultatet?

– Det kan jeg ikke kommentere. Men det er liten tvil om at barnevernet har lagt betydelig press på jenta, sier Stende.