Bak lukkede dører vedtok Nes formannskap i kveld ikke å følge rådet fra rådmannen og kommunens advokat.

Det innebærer at Nes kommune ikke anker dommen i Øvre Romerike tingrett, som dermed er rettskraftig.

15 år med luktplager

RB har flere ganger omtalt Else og Per Martinsen, som gikk til sak mot Nes kommune.

Ekteparet valgte å flytte etter å ha levd med luktplager i 15 år og de siste årenene også med aske- og sotplager fra Esval Miljøpark. Prisantydningen var 2.790.000 kroner, men huset i Sorgenfrivegen ble i april i fjor solgt for 2,3 millioner kroner.

Årsaken til at huset gikk 500.000 kroner under prisantydning var ifølge eiendomsmegleren nærheten til miljøparken.

I tingretten ble kommunen dømt til å betale 250.000 kroner i erstatning og 574.540 kroner i saksomkostninger til ekteparet Else og Per Martinsen.

- Dette var deilig!

- Dette var deilig, for alle parter må det være godt å sette strek. Det må være det beste for kommunen også, sier Else og Per Martinsen til Romerikes Blad.

Øvre Romerike tingrett var ikke i tvil om at Nes kommunes virksomhet på Esval har påført naboene i Sorgenfrivegen betydelige luktplager i årevis. Det gjelder også andre enn ekteparet Martinsen.

Retten var også overbevist om at særlig luktproblemene hadde negativ effekt på den pris ekteparet Martinsen oppnådde ved salget.

Så svakheter

Kommunens advokat, Christian Stang Våland, så imidlertid svakheter ved dommen og anbefalte anke. Dette fulgte rådmann Johnny Pedersen opp i sin innstilling til formannskapet.

Et stort flertall av politikerne valgte altså å si at nok er nok.

- Lite etisk

- Det har vært vanskelig å føre en kamp der David har stått mot Goliat. Samtidig synes vi det er lite etisk av kommunen å bruke så mye skattepenger på å kjempe mot sine innbyggere, sier ekteparet Martinsen.

- Våget dere å tro på et positivt vedtak i formannskapet?

- Vi så det som åpent. Tidligere har vi hatt støtte frra alle unntatt Høyre og Arbeiderpartiet. Hadde de fortsatt gått imot oss, ville det ha endt med anke. Altså må noen ha snudd nå, sier Else og Per Martinsen.

Etter det lukkede møtet kom politikerene ut og informerte om at det ikke blir anket og at stemmetallene var 8-3. Hva som skjulte seg bak stemmetallene, ble det ikke sagt noe om.

Ap og Høyre har henholdsvis tre og to representanter i formannskapet.

Fakta

  • Etter 15 år med luktplager og etter hvert også sot- og støvplager solgte Else og Per Martinsen i fjor huset sitt ved Esval Miljøpark i Nes.
  • Prisen ble 500.000 kroner under prisantydning.
  • Eiendomsmegleren mener dette skyldtes beliggenheten ved Esval.
  • Ekteparet krevde 600.000 kroner i erstatning fra Nes kommune – skadesanering inkludert.
  • Øvre Romerike tingrett dømte tidligere i måneden kommunen til å betale 250.000 kroner i erstatning og 574.540 kroner i saksomkostninger til ekteparet Martinsen.
  • På toppen må kommunen selvsagt betale sine egne saksomkostninger.