Tilfeldighetene ville at nettopp Johannes Ystad fra Lørenskog søndag ble nummer 350 av aspiranter som siden 1971 har avlagt speiderløftet til nettopp Rut Solevåg.

- Jeg kikket gjennom kartoteket her om dagen, og oppdaget plutselig at Johannes ville markere 350 i rekken av nye opptak i min tid som flokk- og gruppeleder. Men det kunne like gjerne blitt hvilken som helst av de seks øvrige som avga løftet samtidig, sier Rut Solevåg til Romerikes Blad.

30, 50 og 350
Dermed er det blitt flere runde tall å håndtere på en gang for Rut Solevåg i 2001. 30 år som gruppeleder, 350 speideropptak og dessuten 50 års sammenhengende virke innad i Frelsesarmeens speidergruppe i Lørenskog.

- Jeg meldte meg inn i 1951, og var på min første leir som fireåring. Jo, speiderlivet har fått romslig med plass i hverdagen min, sier Rut Solevåg som også er lærer ved Solheim skole.

Speiderbevegelsen utgjør et betydelig forebyggende tiltak for barn og unge, påpeker hun.

Etisk grunnlag
Og Johannes Ystad og de andre nyslåtte speiderne er beviset på at speiderinteressen ikke bukker under for presset fra den moderne og mobile digitalverdenen.

Bevegelsen holder dessuten stand mot utvalget av andre fritidstilbud som flommer mot barn og unge. Men lite kan konkurrere med det etiske grunnlaget som legges i løpet av speiderårene.

- Det er bra med alle valgene de unge kan gjøre ellers også. Likevel er medlemstilfanget jevnt og trutt hos oss, noe vi er svært glade for, sier Rut Solevåg.

Stabil ledelse
I dag har Lørenskog FA speidergruppe nærmere 80 medlemmer og ledere. Søndag fikk dessuten tre etablerte ledere tildelt enda mer ansvar for den daglige virksomheten blant FA-speiderne.

- Nyrekruttering av speidere krever også nye ledere. Hos oss har vi positive foreldre som alltid støtter opp, i tillegg til en solid og stabil ledergruppe, forsikrer Rut Solevåg.

Lørenskog har i alt fire forskjellige speidergrupper i full virksomhet. Alle er organisert i Norges speiderforbund.