Aksepterer ikke full byggestans

FULLSTOPP: Fet kommune har beordret full stopp for vei 4 i Løkenåsen. Entreprenøren mener byggetillatelse er gitt tidligere.

FULLSTOPP: Fet kommune har beordret full stopp for vei 4 i Løkenåsen. Entreprenøren mener byggetillatelse er gitt tidligere. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Entreprenørfirmaet Leif Grimsrud og konsulent Hans P. Brekkan mener det ikke har skjedd noen overtramp i Løkenåsen.

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

Fet kommune har tidligere gitt pålegg om full stans for en vei inne på det framtidige boligområdet, samtidig som det er påpekt at det heller ikke er gitt tillatelse til bygging av en syv meter høy mur i stein. Denne muren er oppført bare noen få meter fra et hus som eies av tidligere Fetordfører Halstein Flesland. Flesland har ikke fått nabovarsel for byggingen av muren.

Kommunen, som i et krast brev til entreprenør- og konsulentselskapene har varslet at det kan bli aktuelt med bøter for disse overtredelsene, har også gitt partene frist til å redegjøre for sine syn på forholdet.

Klager over byggestopp

Konsulentfirmaet Hans P. Brekkan har nå på vegne av Leikvin Boligutvikling A/S påklaget avgjørelsen om stans i arbeidene på den aktuelle veien. Firmaet mener at det er gitt igangsettingstillatelse for kommunaltekniske anlegg for den nederste delen av feltet og at dette også gjelder den omstridte veien. Dermed påklager selskapet avgjørelsen om byggestans på veien og ber om at denne avgjørelsen endres slik at veien fortsatt kan brukes i anleggsperioden.

– Støttemuren er bygget for å gjøre det mulig å fortsette på en internvei. Murens plassering var avmerket på en tegning som ble sendt Fet kommune i juli i fjor. Men vi tar til etterretning at det skal søkes om alle støttemurer innenfor utbyggingsområdet og at det skal gis tillatelse etter plan- og bygningsloven, skriver selskapet.

Beklager forholdet

– Vi beklager at det ikke ble søkt om oppføring av støttemuren, men vi ber om forståelse for at vi oppfattet situasjonen slik at den nødvendige tillatelsen var gitt og at det derfor ikke var nødvendig med noen søknad. I framtida vil vi derfor søke om tillatelse til oppføring av alle støttemurer, lover firmaet.

Det framgår ikke av dette brevet, som er oversendt Fet kommune, hvorvidt det i slike senere situasjoner vil bli sendt ut skriftlig nabovarsel.

– Ikke ulovlig

Maskinentreprenørfirmaet Leif Grimsrud A/S mener i brevet til kommunen at det ikke er igangsatt ulovlig arbeid. Det henvises til søknaden fra Hans P. Brekkan i fjor og igangsettingstillatelsen fra kommunen.

– Leif Grimsrud A/S har ansvaret som utførende i dette byggeprosjektet, men det er Brekkan som er ansvarlig søker. Vi mener derfor at pålegget om stans i arbeidet kanskje ikke skulle vært rettet til oss, mener entreprenøren Leif Grimsrud.

– Støttemuren og veien er tegnet inn i søknaden fra Brekkan. Det er gitt igangsettelse fra kommunen. Muren ble oppført for å gjøre det mulig å fortsette arbeidet på en av veiene, skriver Grimsrud. Inntil videre blir det ikke foretatt arbeider inne på området, opplyser selskapet.

Artikkeltags