Gå til sidens hovedinnhold

– Ahus vil slite med korridorpasienter i overskuelig framtid

Artikkelen er over 8 år gammel

Selv om Ahus sliter med overbelegg og korridorpasienter, går sykehusledelsen inn for å kvitte seg med Stensby. – Uforståelig, sengeplasser er sykehusets største utfordring, sier tillitsvalgte og hovedverneombud.

STENSBY-SAKEN

– Jeg er veldig overrasket. Dette kom helt uventet, sier Kai Øivind Brenden, hovedtillitsvalgt for sykepleierne på Ahus.

Han sikter til nyheten som kom tidligere denne uka om at sykehusledelsen ønsker å kvitte seg med Stensby – stikk i strid med anbefalingene til en arbeidsgruppe som har sett nærmere på driften av det gamle lokalsykehuset.

Brenden mener det er påfallende at sykehusledelsen ønsker å kvitte seg med Stensby, og viser til at sengeplasser og mangel på areal er en av hovedutfordringene sykehuset står overfor.

500 døgn på gangen

– Det er ikke tvil om at Ahus har store utfordringer knyttet til overbelegg. I tillegg finnes det ingen konkrete planer om utvidelse av sykehuset. Jeg stiller meg derfor uforstående til at ledelsen ønsker å kvitte seg med Stensby, sier Brenden, som også påpeker at sykehusets opptaksområde er i stor vekst.

Selv om antall korridorpasienter er redusert noe siden kriseåret 2011, er overbelegg fortsatt et betydelig problem.

Bare i august tilbrakte pasienter nesten 500 døgn på korridorene på Ahus.

I tillegg er det registrert over 400 såkalte fortetningspasienter – pasienter som stues tettere sammen enn det sykehuset er beregnet for.

– Dersom ledelsen får viljen sin kommer Ahus til å slite med overbelegg og korridorpasienter i overskuelig framtid. Det er et betydelig sikkerhetsproblem både for ansatte og pasienter, sier fagforeningslederen.

Største utfordring

Hovedverneombud Finn W. Halvorsen deler Brendens bekymring.

– Det er et press på sengeplass og arealer på sykehuset, og det bekymrer meg veldig. Jeg opplever korridorpasienter som en av de største driftsutfordringene vi har på Ahus. Jeg er spent på hvordan ledelsen har tenkt til å håndtere denne problematikken, sier Halvorsen, som understreker at han ikke har lest dokumentene knyttet til saken.

Hovedverneombudet kjenner heller ikke til at det eksisterer noen konkrete planer om utvidelser på Ahus i nærmeste framtid.

Både Halvorsen og Brenden synes det er betenkelig at ledelsen ønsker å kvitte seg med Stensby på permanent basis.

– Vi har sett gang på gang at sykehuset har brukt for Stensby. Derfor er det dumt å selge, da går det ikke an å angre. Samtidig vil jeg si at jeg synes det er trist at de ansatte på Stensby blir behandlet som en kasteball av sykehusledelsen. Nå har de levd med usikkerhet i mange år, sier Brenden.

– Tryggere med private

Aage Huseby, hovedtillitsvalgt for legene ved Ahus, er ikke like kritisk til at sykehusledelsen vil selge Stensby.

Han tror de ansatte kan få det både tryggere og bedre med en privat eier.

Samtidig er han i likhet med Brenden og Halvorsen krystallklar på at Ahus trenger sengeplassene på Stensby.

– Det er ikke tilstrekkelig sengeplasser på Ahus. Jeg tar det derfor for gitt at ledelsen har planer om å leie plasser av den private eieren som eventuelt tar over, sier Huseby. Det benekter imidlertid sykehusledelsen.

Politisk støtte

De ansatte ved Stensby er imidlertid ikke begeistret for det som er i ferd med å skje:

– Jeg har nesten ikke ord. Dette blir bare trist og leit. Jeg kjenner at tårene presser på, uttalte Aud Borgny Fredriksen, tillitsvalgt for sykepleierne på Stensby, til Romerikes Blad.

Hun fikk støtte av stortingspolitiker Sonja Sjøli (H) fra Eidsvoll. Nå får de Stensby-ansatte også støtte av stortingspolitiker Kari Kjønaas Kjos (Frp).

Igjen virker det som alt er styrt av økonomi og ikke av behovene. Det er de ansatte som kjenner forholdene på gulvet og som skal ta inn alle disse pasientene, sier Kjønaas Kjos.

– Har ubenyttet areal på sykehuset

Viseadministrerende direktør Stein Vaaler ved Ahus tilbakeviser at det er aktuelt å selge Stenby for så å leie plasser tilbake, slik hovedtillitsvalgt for legene Aage Huseby tar for gitt.

– Hvis vi hadde vært avhengige av plassene på Stensby, ville vi fortsatt å drifte dem selv. Vi har ingen planer om å leie tilbake plasser, sier Vaaler.

Ifølge den viseadministrerende direktøren har Ahus-ledelsen vurdert gått nøye gjennom konsekvensene ved et eventuelt salg.

– Vår foreløpige vurdering er at vi vil klare dette, sier han.

– Hvordan kan dere selge arealer når dere allerede har store utfordringer med korridorpasienter, og i tillegg befinner dere i et området med stor befolkningsvekst?

– Jeg skjønner spørsmålet. Men faktum er at vi har arealer innenfor eksisterende bygningsmasse som foreløpig ikke er benyttet. Vi har blant annet mer kapasitet på sykehotellet, sier Vaaler.

– Hvorfor er ikke disse områdene benyttet hvis dere sliter med korridorpasienter?

– Det tar tid, spesielt å få på plass arbeidskraft. Ifølge Vaaler vil det være behov for betydelige oppgraderinger av bygningsmassen på Stensby dersom Ahus skal fortsette driften.

Han har forståelse for at de ansatte på Stensby synes den uavklarte situasjonen de siste årene har vært krevende, men understreker at denne type usikkerhet er en naturlig del av det å drive sykehus.