Gå til sidens hovedinnhold

Ahus-underskudd på 103 millioner

Artikkelen er over 8 år gammel

Ahus utsetter planlagte operasjoner på grunn av stor pågang av øyeblikkelig hjelps pasienter. Dette fører til tapte inntekter og økte utgifter.

For å kunne håndtere det store volumet av øyeblikkelig hjelp, har foretaket altså måttet redusere planlagt aktivitet for kirurgiske pasienter.

Dette har igjen ført til en drift med høy innleie og mye overtid, parallelt med lavere budsjetterte inntekter for elektiv virksomhet.

Samtidig er antallet fødsler lavere enn forventet, noe som også trekker inntektene ned.

Stort underskudd i april

Tallenes tale er krystallklar: Det regnskapsmessige underskuddet var på 33,6 millioner kroner i april. Hittil i år er underskuddet på 102,9 millioner kroner.

– Vår økonomiske situasjon er særdeles krevende, sier Ahus-direktør Hulda Gunnlaugsdottir under dagens styremøte på sykehuset.

Hun, styreleder Göran Stiernstedt, representanter fra ledergruppa og de øvrige styremedlemmene har nå tertialrapporten oppe til behandling. Den viser blant annet at Ahus i april hadde 4.115 øyeblikkelig hjelp døgnpasienter. Dette var en økning på 10 prosent fra samme måned i fjor.

Høy andel korridorpasienter

I tillegg er belegget i de somatiske sengeområdene høyt. 102 prosent av sengene er i drift på medisinsk divisjon. Andelen korridorpasienter er fortsatt høyt (6,3 prosent i april).

– Dette er en situasjon vi tar på største alvor. Dette er ikke noen døgnflue. Det er ingen grunn til å tro at pågangen vil avta, sier viseadministrerende direktør Stein Vaaler i styremøtet.

For å sikre tilfredsstillende kapasitet for øyeblikkelig hjelp i høyaktivitetsperiodene, planlegger foretaket utvidet bruk av Ski sykehus og omlegging av driften ved pasienthotellet.

Disse tiltakene vil kunne medføre økte driftskostnader og dermed isolert sett øke resultatrisikoen i 2013.

Skulle den pressede situasjonen fortsette ut året vil Ahus kunne få et underskudd på 250-350 millioner kroner i år.

Kommentarer til denne saken