De to kjendisadvokatene er begge forsvarere i saken der 108 kilo amfetamin ble beslaglagt ved Mortens Kro på Gjelleråsen.

9. mars kommer saken opp for Oslo tingrett, men allerede nå har ordkrigen begynt mellom de to advokatene.

Ifølge Dagbladet har nemlig Fridtjof Feydt sendt brev til tingretten der han ber om at Stabell blir sparket som forsvarer i saken fordi han etter Feydts syn er inhabil.

Bakgrunnen er at Stabells kone, lagdommer Anne-Mette Dyrnes, har vært med på å avsi fengslingskjennelser i saken mot Feydts klient – en 42-åring som antas å være hovedmannen i saken.

Blant annet skal Dyrnes ha vært en av tre dommere i forbindelse med den siste fengslingskjennelsen mot 42-åringen.

– Der la de særlig vekt på forklaringene til Stabells klient. Det må nødvendigvis bety at Stabells klient etter Dyrnes mening har høy troverdighet. Jeg mener det blir helt galt at Stabell etter dette skal delta som forsvarer, sier Feydt til avisen.

Stabell påpeker imidlertid at fengslingskjennelsene ble avsagt før han kom inn i saken.

– At min kone har vært med på å avsi fengslingskjennelse mot hans klient i 2007, kan åpenbart ikke medføre at jeg er inhabil i forhold til min egen klient, sier Stabell.

Varetektsmareritt

Romerikes Blad har tidligere skrevet flere saker om 42-åringen og hans varetektsmareritt.

Islutten av september begjærte Feydt 42-åringen løslatt. Først fikk de medhold av Oslo tingrett, men saken ble senere overprøvd av Borgarting lagmannsrett.

Mannen sitter nå fengslet på Ullersmo i påvente av at saken kommer opp for retten.