Gå til sidens hovedinnhold

Advokat frifunnet for ærekrenkelser

Artikkelen er over 16 år gammel

Advokat Gjermund Pekeberg er frifunnet for ærekrenkelser i en sak der en hest sto i fokus. Skedsmokvinnen Ann-Jeanette Brannvoll tapte saken.

Hun må betale 194.000 kroner i saksomkostninger.

I begynnelsen av 2002 overførte Brannvoll sine travhester fra Atle Hamres stall i Vestfold til en svensk travtrener. Svensken leide stallplass på en gård i Eidsvoll. Men allerede samme høst hentet Brannvoll samtlige hester, med ett unntak. Bakgrunnen var at hun var misfornøyd med den behandlingen hestene fikk og de plasseringene de fikk i travløp.

Den siste hesten, "Feet of Flames", eide kvinnen sammen med treneren. I januar 2003 ble også den hentet og da begynte bråket. Advokat Gjermund Pekeberg bisto treneren i spørsmålet om partenes økonomiske mellomværende og framtidig eierforhold til hesten.

Avisomtale

Noen måneder senere skrev Eidsvold Blad om saken. Der uttalte både Brannvoll og Pekeberg seg. Pekeberg sa at hans klient mente at Ann-Jeanette Brannvoll ga noen i oppdrag å stjele hesten og at treneren, som eide halvparten, krevde erstatning. Det var også et poeng, ifølge Pekeberg, at Brannvoll senere skulle ha registrert hesten på seg selv.

Dette mente Skedsmo-kvinnen var ærekrenkende og hun tok ut injuriesak mot Pekeberg, med krav om inntil 250.000 kroner i oppreisning. Advokaten på sin side påsto seg frifunnet for kravet.

Tyveri-beskyldning

Advokat Per Danielsen, som førte saken for saksøkeren, anførte i Nedre Romerike tingrett at Pekeberg hadde beskyldt Brannvoll for at hun hadde gitt noen i oppdrag å stjele en hest, hvilket ville vært en straffbar handling. Enda verre var beskyldningen om at hun hadde registrert hesten på seg selv og at dette var klanderverdig.

Siden Ann-Jeanette Brannvoll er næringsdrivende og engasjert i hestemiljøet, er hun avhengig av tillit.

Gjermund Pekeberg er advokat og burde visst bedre, mente Danielsen.

Beskyldninger

Advokat Halvor Manshaus, som førte saken for Pekeberg, viste til at Brannvoll i avisartikkelen i Eidsvold Blad kom med beskyldninger som isolert sett var ærekrenkende overfor treneren. Saksøkeren mente at de dårlige løpsresultatene blant annet skyldes trenerens fysiske mishandling av hestene. En hest døde og en annen ble anbefalt avlivet. Pekeberg forholdt seg bare til de spørsmål som ble stilt og er ikke ansvarlig for presentasjon i avisen.

Tingretten anfører at når man leser utsagnet fra Pekeberg sammen med resten av avisartikkelen, får den alminnelige leser et annet inntrykk av hva advokaten mener enn når denne kommentaren står for seg. Det dreier seg ikke om noe straffbart, men en privat tvist. Det samme er tilfellet med det andre utsagnet, at hesten ble hentet uten trenerens samtykke og at den ble registrert på saksøkeren alene.

Ble hentet

Retten viser til at hesten ble hentet av to av saksøkerens kollegaer, men det er ikke riktig at saksøkeren registrerte hesten på seg selv. Dette uttalelsen medfører derfor ikke riktighet. Her har imidlertid Brannvolls tidligere advokat bidratt til å skape uklarhet, idet påstanden aldri ble imøtegått.

Ann-Jeanette Brannvoll har selv brukt sterke ord i saken og må derfor tåle mer enn andre. Pekeberg hadde et visst faktisk grunnlag for sine uttalelser, som falt i en opphisset atmosfære hvor Brannvoll bidro til en polemisk tone. Under hensyn til dette kom retten til at de påklagede utsagn vernes av ytringsfriheten og at advokat Pekeberg følgelig må frifinnes.