Da de har vært avvisende, har mannen forsøkt å presse dem til å svare.

– Det er minst fire elever fra forskjellige ungdomsskoler i Lørenskog har fått telefon fra en mann som stiller svært personlige spørsmål. Det er ille, og samtlige foresatte på de berørte skolene er informert, sier konstituert grunnskolesjef Dagfinn Cock i Lørenskog kommune.

– Oppspinn

Mannen som ringer og spør, sier han gjennomfører en undersøkelse for Psykisk helsetjeneste for barn og unge (PHBU) i Lørenskog kommune. Men avdelingen har ingen slik undersøkelse på gang.

– Dette er rent oppspinn, og trolig en som forsøker å lure barn. Vi ville aldri gjennomført en slik undersøkelse, og hadde selvfølgelig aldri brukt denne framgangsmåten, sier helsesjef Per Wium i Lørenskog kommune.

Politiet er informert, og det er opp til foreldrene å anmelde forholdet.

– Det er viktig at man er bevisst og setter klare grenser når ting som dette forekommer, sier konstituert grunnskolesjef Cock.