Mildværet den siste tiden har ødelagt mye av skøyteisen på tjern og småvann på Romerike.

– På eget ansvar

I Ullensaker advarer kommunen nå alle mot å gå på isen på Nordbytjernet i Jessheim.

Målinger gjort at av isen 100 meter fra badeplassen fredag, viser at isen kun er åtte centimeter tykk.

– Isen har noen steder sluppet land, og med det været som er meldt vil den fortsette å smelte, opplyser fagarbeider i Ullensaker kommune, Morten Furøy, i en e-post.

Han advarer mot å gå på isen.

– Det frarådes sterkt å gå på isen. All ferdsel skjer på eget ansvar, skriver Furøy.

Følgende målinger er gjort på Nordbytjernet:

  • Istykkelse: 8 cm.
  • Mellomvann: 10 cm.
  • Sørpeis som ikke holder: 4 cm.

10 cm stålis

Også Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) advarer mot svært mange farlige vann i skogsområdene på Østlandet.

NVE anbefaler minst 10 centimeter stålis før man går på isen.

Ifølge NVE er variasjon i istykkelse den hyppigste årsaken til ulykker om høsten og tidlig vinter.

Hvit is (sørpeis) som er dannet under snøfall er vesentlig svakere enn den blanke stålisen som dannes i kulde uten nedbør.