Gjennom en stor felles narkotikaaksjon i løpet av torsdag, fredag og lørdag forrige uke, pågrep politiet på Øvre Romerike 74 personer og opprettet over hundre narkotikasaker.

Målet med aksjonen var ifølge politiet å skape uro i narkotikamiljøene og øke oppdagelsesrisikoen.

16-åringer blant de pågrepne

I en pressemelding skriver Romerike politidistrikt at «formålet med aksjonen var å forebygge rekruttering til narkotikamiljøene og å skape uro i de aktuelle miljøene».

På en pressekonferanse mandag ettermiddag opplyste politiet om at de aller fleste som er pågrepet befinner seg i aldersgruppen 18-23 år.

Men det er også fem personer under 18 år blant de pågrepne, de yngste nede i 16 år. Barnevernet vil bli varslet om personene under 18 år.

Den eldste som ble tatt i aksjonen er 48 år gammel.

Politiet hadde også bistand narkotikahundepatruljer fra politidistriktet.

Bruk, oppbevaring og salg

De 74 pågrepne er siktet for blant annet bruk, oppbevaring og omsetning av narkotika.

– Målet er å komme over flest mulig unge personer. Slik at de videre får den oppfølging og hjelp de trenger i forbindelse med sin begynnende narkotikakarriere. Aksjonene skal virke forebyggende, sier politiførstebetjent Gunnar Foseid ved Nes lensmannskontor.

Politiet hadde før aksjonen innhentet beslutninger fra Øvre Romerike tingrett om ransakelse av de ulike adressene.

– Dette er eneste måten vi kan komme brått og uanmeldt inn i menneskers liv på. Vi får et bilde av hvordan situasjonen er akkurat i øyeblikket, og gjør beslag av narkotika, tyvegods og penger, sier Foseid.

– Vanskelig å forfølge

Foseid opplyser at to tredjedeler av de pågrepne i Nes er for politiet ukjente personer. I Ullensaker var det kun ett nytt navn blant de pågrepne. I Nannestad og Eidsvoll var også de fleste politikjenninger.

– I hvilken grad forfølger dere hvor narkotikaen kommer fra, for å ta distribusjonsleddet?

– Vi forsøker, men det er vanskelig å komme helt til topps på det nivået vi er her, med de vi har pågrepet. Men vi gjør det vi kan for at de som er pågrepet nå selv gjør riktige valg for framtiden, og avstår fra tilbud som måtte komme. Vi har også skaffet informasjon om nye navn, som vil kunne generere nye beslutninger om ransakinger i tiden framover, sier Foseid.

– Ved at vi oppdager brukere på forskjellige nivåer, så er dette informasjon som vi vil gi videre til de som jobber spesielt opp mot dette, sier politiførstebetjent Erik Reikrås ved Nannestad og Gjerdrum lensmannskontor.

– Hva er den viktigste kanalen de får tak i stoffet fra?

– Enkelte har litt større mengder enn andre, som de fordeler utover i lokalmiljøet. Så har du noen som er på såkalte «henteturer» i Oslo eller andre steder. Vi ser også at det avdekkes plantasjer hjemme hos lokale persjoner, der det dyrkes cannabisplanter og selges ferdig marihuana. Amfetamin kommer fra andre land, og kommer inn over landegrensen på alle tenkelige måter og distribueres rundt i lokalmiljøene, sier Foseid.

Bruker sosiale medier

Ifølge politiet bruker mange ungdommer sosiale medier på internett for å skaffe seg narkotika.

– De avtaler i stor grad kjøp og salg på nettsteder som Facebook og Skype. Noen bruker også SMS, men det meste skjer på nettet, sier politiførstebetjent Espen Sandvold ved Eidsvoll og Hurdal lensmannskontor til Romerikes Blad.

Han forteller at politiet får kjennskap til handlingen via sosiale medier når de beslaglegger mobiltelefoner og datamaskiner.

Også etter sist ukes uroaksjon vil politiet gjennomgå nettbruken til flere av de involverte.

– Da kan vi gå inn og se hvem de har vært i kontakt med og hva de har avtalt. Vi kan også få informasjon om nye navn på denne måten forklarer Sandvold.

Skytevåpen

Totalt tre uregistrerte, ulovlige skytevåpen ble avdekket i forbindelse med narkotikaaksjonen.

– Vedkommende i Nes hadde nok våpen for å kunne beskytte seg selv, og det sier noe om hvilket miljø man er del av, sier Foseid.

Politiet beskriver tøffe, kriminelle miljøer der alvorlige trusler brukes hyppig.

– Den ene personen i Eidsvoll som hadde et ulovlig skytevåpen hadde også ammunisjon og en skuddsikker vest liggende. Det sier litt om trusselbildet, sier Espen Sandvold.

Ingen av de pågrepne i aksjonen vil bli framstilt for varetektsfengsling.

– Mange av sakene er avgjort med forelegg, mens andre vil bli avgjort med en rettssak i etterkant, sier Sandvold.

Her er resultatene fra de ulike kommunene:

Nannestad:

 • 24 pågrepne for bruk/besittelse/oppbevaring.
 • Cirka 30-40 narkotikasaker ble opprettet.
 • Største enkeltbeslag var cirka 60 gram hasj og 10 gram kokain.
 • Stoffene hasj, kokain, amfetamin, fleinsopp og marihuana ble beslaglagt.

Ullensaker:

 • Totalt 15 pågrepne.
 • Tre av dem er kvinner.
 • Opprettet 23 narkotikasaker.
 • Eldste pågrepne født i 1967, yngste født i 1990.

Eidsvoll:

 • 20 pågrepne.
 • 28 narkotikasaker.
 • Fire kvinner.
 • To under 18 år.
 • Tre av de innbragte er også mistenkt for å stå bak et personran.
 • Beslag av to skytevåpen, en rifle og en pistol, på to forskjellige steder. Det ene skytevåpenet ble funnet hos en mann som ifølge politiet er medlem av en kriminell mc-klubb.
 • Største beslag på èn adresse; 70 gram hasj, 10 gram kokain, fem gram marihuana, pistol, 10.000 kroner i kontanter, smykker og klokker.

Nes:

 • 15 pågrepne.
 • Opprettet 29 narkotikasaker under aksjonen.
 • Yngste født i 1995, eldste født i 1981.
 • Stoffer som ble beslagllagt var marihuana, hasj, amfetamin og rivotril. I tillegg ble det tatt inn en pistol og en svensk bil ble inntauet.
 • Sivilpatruljen avdekket tilfeldig en handel mellom to personer i Årnes sentrum. Resulterte i pågripelse av en polsk mann, beslag av 19 flasker smuglersprit. Politiet opprettet sak og den ble avgjort med 6.000 kroner i forelegg som ble vedtatt på stedet. Saken var ferdig etterforsket på under to timer.
 • 11 personer ble tatt inn til samtale med psykiatri- og rusetaten i Nes kommune. Disse var stort sett nye og ukjente klienter. Positive tilbakemeldinger fra de pågrepne på at de fikk mulighet til samtale med psykiatri- og rusetaten.
 • Det vil bli skrevet bekymringsmeldinger til lokalt Barnevern på fire av adressene.
 • Forvaltningsavdelingen vil bli varslet om ti av de pågrepne. Politiet vil ha førerkortene deres inndratt.