Gå til sidens hovedinnhold

70.000 taper pyramidefall

Artikkelen er over 16 år gammel

Nærmere 70.000 nordmenn kan ha tapt opp imot en milliard kroner på konkursen i pyramideselskapet "The 5 Percent Community Norge" (T5SP).

En av firmaets gründere, Jim Alexander Wolden fra Sørum, har gått i dekning. 31 år gamle Wolden, som tidligere i høst ble satt under etterforsking av Økokrim for bedrageriforsøk i tilknytning til pyramideselskapet, ble i 2003 lignet som en av Sørums rikeste. Inntekten var på 27,4 millioner kroner mens formuen vippet over 39 millioner. Wolden flyttet fra Lyngveien 39 i Sørum i fjor vår og har senere kjøpt seg et hus i Eidsvoll til fire millioner kroner. Nå står investorene i kø for å få sine penger tilbake.

Konkursen ble åpnet i går etter at firmaet Systemrevisjon A/S trakk seg som revisorer for flere måneder siden.

Det lyktes ikke ledelsen i selskapet å finne ny revisor og dermed ble konkursen registrert som tvangsoppløsning torsdag.

"Selskapets interne kontroll har gjennom 2003 vært mangelfull på en rekke vesentlige punkter. Dette har medført at vi ikke har kunnet gjennomføre de revisjonshandlinger som vi har ansett nødvendige for å bekrefte at årsregnskapet ikke inneholder vesentlige feil og mangler" , heter det i årsberetningen for 2003.

Investorer til sak

Foreløpig har en rekke privatpersoner, som til sammen har satset 5,5 millioner kroner på pyramideforetaket, saksøkt selskapet.

– Jeg får jevnlig henvendelser fra folk som føler seg ført bak lyset av ledelsen, sier advokat Olav Sylte i Kristiansand. Han representerer foreløpig 150 enkeltpersoner, men dette tallet stiger for hver dag.

– Er noen grunn til å tro at det finnes penger i konkursboet til dekning av investorenes krav?

– Ja, jeg mener at ledelsen i virksomheten, i løpet av den tid det var liv i pyramiden, umulig kan ha klart å søle bort opp imot en milliard kroner. Selv om sjefene har tatt ut formidable lønninger, må betydelige summer nødvendigvis være investert i eiendommer og andre verdier som lar seg realisere. Pengene kan tilbakeføres til konkursboet.

– Ingen virksomhet

– Vi mener at det ikke har vært noen virksomhet i T5SP i det hele tatt. I stedet har pengene som investorene plasserte i god tro, havnet i lommene på noen få i toppsjiktet. De største utgiftene har i alle fall gått til et fåtall ledere. Jim Alexander Wolden, som startet det hele, hadde en årslønn på 16 millioner i fjor. Lønnsutgiftene samlet var 60 millioner for ledelsen, sier advokat Sylte.

Konkursen omfatter også de to andre selskapene i T5PC-systemet; " The 5 Percent Community Invest" og "The 5 Percent Community Global" . Advokat Thomas Steen Brandi er oppnevnt som bobestyrer og første skiftesamling blir i Oslo Skifterett torsdag 2 desember.

T5PC-selskapene ligner i hovedsak på et pyramidespill, men de er organisert som et aksjeselskap. Dermed et virksomheten også underlagt lov om aksjeselskap. Siste generalforsamling i firmaet ble holdt i sommer. Media ble nektet adgang.

Etter hvert som millionene forsvant, dukket de merkeligste ideer opp i et forsøk på å fylle pengebingen. Det ble satset på cruisetrafikk, telefoni på Svalbard og på import av drikkevann fra Australia til Norge ... uten hell.