I vinter startet hun sin private protestaksjon. Torsdag tropper hun opp i Samferdselsdepartementet med 60.000 underskrifter. - Jeg er åpenbart ikke den eneste som mener at veiavgiften skal brukes til veiutbygging og vedlikehold. Underskriftene fra folk som er enig med meg har strømmet inn fra hele landet. Statssekretær Erik Lahnstein i Samferdselsdepartementet får en kjempebunke med protestskriv når jeg reiser inn til Samferdselsdepartementet torsdag.

Irritert lenge

Laila Karlsen fikk ideen til den landsomfattende underskriftskampanjen hjemme ved kjøkkenbenken i Maura i vinter. Da hadde hun lenge irritert seg over et nedslitt veinett og dårlig snørydding.

– Det begynte med at de som i likhet med meg mente at veiavgiften burde gå til veiformål og ikke noe annet, fikk skrive navnet sitt på et ark. Det viste seg raskt at det gikk for tregt, så vi måtte raskt gå over til å bruke nettet. Da strømmet det på¨med protestunderskrifter, og alt etter to uker hadde 25.000 mennesker skrevet navnet sitt på listene vi la ut. Nå har vi avsluttet aksjonen, og torsdag reiser jeg inn til Samferdselsdepartementet med nesten 60.000 underskrifter, sier Laila Karlsen.

"Alle" er med

– Hvam er det som protesterer?

– Det er nær sagt alle. Jeg har fått brev fra lastebileiere som kan forteller at de ødelegger bilene sine på grunn av dårlige veier, og trafikanter som frykter ulykker. Felles for alle sammen er at de er forbannet over den dårlige veistandarden, og at veiavgiften må brukes til veiutbedringer, sier Laila Karlsen som hadde håpet at samferdselsminister Liv Signe Navarsete hadde møtt opp for å motta protestskrivene.

– Hun hadde dessverre ikke tid. I stedet kommer statssekretær Erik Lahnstein for å motta et synlig bevis for at mange trafikanter ønsker seg bedre veier her i landet.