33 manglet politiattest

Artikkelen er over 6 år gammel

Ingen av kommunene på Romerike hadde et tilfredsstillende system for håndtering av politiattester da fylkesmannen gjennomførte tilsyn.

DEL

Første halvdel av 2010 gjennomførte fylkesmannen i Oslo og Akershus et tilsyn med håndtering av politiattester i kommunene på Romerike.

Resultatet var nedslående. Ingen av kommunene hadde tilfredsstillende systemer. Samtlige tilsyn førte til følgende konklusjon:

«Etter Fylkesmannens vurdering har ikke kommunen et system som i tilstrekkelig grad sikrer at politiattest foreligger før faktisk tiltredelse i stillinger i grunnskolen og skolefritidsordningen [?] kommunes system oppfyller således ikke alle kravene til et forsvarlig system for innhenting og håndtering av politiattester.»

33 manglet attest

I kommunen hvor den 44 år gamle overgrepslæreren jobbet, førte fylkesmannens tilsyn til en omfattende gjennomgang av rutinene rundt håndtering av politiattester.

Gjennomgangen avdekket at 33 personer i skoler, barnehager, helsestasjoner og lignende ikke hadde levert politiattest.

En av dem som ikke hadde levert attest, var den 44 år gamle overgrepslæreren. Ifølge rådmannen i den aktuelle kommunen ble 44-åringen og alle andre som manglet politiattest bedt om å skaffe dette. Den nevnte læreren fikk beskjed rett før sommerferien. Første dag etter ferien ble han pågrepet på vei til jobb.

– Etter dette gikk vi hardt til verks. Vi sørget for at ingen fikk jobbe før de hadde vist politiattest, forteller rådmannen.

Rapporterer jevnlig

Han sier kvalitetssikringen har blitt mye bedre med de nye rutinene. Han viser til at lederne ved de ulike skolene, barnehagen og andre virksomhetene i kommunen, nå må rapportere inn til personalkontoret i kommunen hvert tertial at alle som skal ha politiattest faktisk har det.

– Jeg føler meg trygg på at historien med denne læreren ikke ville skjedd i dag. Man kan aldri gi garantier, men jeg føler meg tryggere med rutinene vi har i dag, sier rådmannen.

Artikkeltags