Gå til sidens hovedinnhold

- 300 dør av støy hvert år

Artikkelen er over 15 år gammel

– Støy er livsfarlig. 300 nordmenn dør sannsynligvis som følge av bråk hvert år, hevder støyforsker Truls Gjestland ved SINTEF.

Truls Gjestland arbeider ved Stiftelsen for industriell og teknisk forskning ved Norges tekniske høyskole (SINTEF). Han påpeker at antallet som dør på grunn av støy egentlig ikke lar seg konkretisere.

- Jeg spissformulerer meg selvfølgelig når jeg tallfester dødsfallene. Jeg er likevel ganske sikker på at det dør så mange mennesker som en indirekte følge av den støyen de opplever fra veitrafikk. Dette er i dag den eneste støyen vi har skikkelige data for, forteller forskeren.

Endret holdning

- Hittil har man ansett det vi kaller vanlig forekommende støy i samfunnet, typisk veitrafikkstøy, som plagsomt - spesielt for en del gamle tanter. Men ikke så mye å bry seg med, forklarer Truls Gjestland.

De siste årene er det imidlertid gjort flere ganske store undersøkelser på støy rundt omkring i Europa, deriblant i Nederland og Tyskland. Man har studert befolkningsgrupper som er utsatt for høye støynivåer på grunn av veitrafikk med sammenliknbare grupper der alle andre forhold er de samme, bortsett fra støynivået.

- Mye kan sies om slike undersøkelser, deriblant at veitrafikk også medfører eksos, støv og annet. Men selv når man kompenserer for dette viser det seg at støynivået utgjør en vesentlig forskjell, mener SINTEF-forskeren.

Hjerte- og karlidelser

De undersøkte opplever daglig ganske heftig støy.

- Overfører vi dataene til Norge vet vi at mellom 200 og 250 000 mennesker er utsatt for like høye nivåer her i landet, sier Gjestland.

Undersøkelsen viser at risikoen for å bli rammet av hjerte- og karsykdommer er markert høyere i den støyutsatte gruppen.

- Hvis nordmenn og norske forhold ikke er så forskjellige fra Nederland kan det antas at et sted mellom 75 og 200 mennesker dør hvert år av denne type hjerte-/karlidelser, først og fremst hjerteinfarkt, fordi de var utsatt for denne type støy. Antallet er ikke hovedpoenget. Men vi kan ikke se bort fra at det har en slik effekt.

Dør hjemme

Hjemmeulykker er også studert.

- I Norge er vi jo svært opptatt av de cirka 300 som dør i trafikken hvert år. Ifølge Statistisk sentralbyrå dør over 500 av hjemmeulykker hvert år, påpeker Truls Gjestland.

I de europeiske undersøkelsene fant man ut at blant dem som utsettes for hjemmeulykker er det en overhyppighet av folk som sier at de vekkes om natten – de sover dårlig.

- Det skjer så mye rart når du ikke er våken og opplagt – du snubler fort i kjellertrappa om morgenen eller skjærer deg på brødkniven. Her kan det være en forbindelse. Mange sover dårlig fordi de vekkes av trafikkstøy. Regner man litt statistikk på temaet dør det trolig like mange av dette som av ovennevnte støyrelaterte hjerte- og karsykdommer.

Gjestland er klar over at uttalelsene hans kan kalles spekulative.

- Dette er likevel ting som er verdt å undersøke. Vi kan ikke avskrive sammenhengen fullstendig. Samfunnet er veldig fokusert på ulykker - veivesenet har blant annet en nullvisjon om at ingen skal drepes eller skades i trafikken. Men så glemmer de den andre halvparten. Det var mitt hovedpoeng. Vi må faktisk se litt lenger utover også. Verdens Helse Organisasjon (WHO) har også gått ut med disse resultatene. Veldig høye støynivåer, opp mot 70 dBA, kan medføre en helserisiko, mener Truls Gjestland.