17-åringen erkjente forholdet i retten. Han forklarte at han var sint etter en konflikt med en miljøarbeider tidligere på natten.

Dagen etter snakket han med en av de andre ansatte på institusjonen og ba om å få igjen en golfkølle som var beslaglagt. Da dette ble nektet, mente siktede at det "klikket" for ham.

De ansatte på institusjonen varslet politiet og tenåringen satt to dager i arresten før han ble løslatt.

Siktedes mor var innkalt som verge, men hun møtte ikke. Retten oppnevnte i stedet en hjelpeverge.

Påtalemyndigheten hadde gått inn for 28 timers samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 60 dager. Dette var tingretten enig i.

Det ble i skjerpende retning vist til at det dreier seg om et svært omfattende skadeverk og at 17-åringen tidligere i år ble dømt for vold og trusler.

I formildende retning har retten tatt hensyn til siktedes unge alder og at han har avgitt en uforbeholden tilståelse.

Det vises også til at gutten har hatt en vanskelig oppvekst og at han har bodd lenge på barnevernsinstitusjonen, som nå synes å være et fast holdepunkt for ham.

Etter at siktede fikk sin første dom i mai, har han hatt en positiv utvikling, der han blant annet er i stand til å beholde kontrollen, i stedet for å gå inn i konflikter. Han følger regelmessig skolegang. I forbindelse med skadeverket ble 17-åring satt i politiarresten i Lillestrøm.

– Dermed fikk han en umiddelbar reaksjon som ga ham mulighet til å tenke gjennom sin egen situasjon og handlemåte, bemerker retten, som nå finner det nødvendig med en markant reaksjon.