Sent i går kveld landet det innleide flyet som skulle frakte irakerne ut av landet, på Gardermoen.

I løpet av natten tok flyet, en boeing 757 fra Air Finland, av fra hovedflyplassen og satte kursen mot Stockholm med 13 irakere og ledsagere. Flyet mellomlandet i Stockholm og tok om bord flere irakere og ledsagere.

Totalt ble 46 irakere returnert med flyet som etter det Romerikes Blad kjenner landet i Bagdad i formiddag.

Straffedømt

Operasjonen var et sammarbeid mellom norske og svenske myndigheter.

Politiets utlendingsenhet uttaler i en pressemelding at av politioperative hensyn, og for å sikre gjennomføringen av uttransporten, ble den ikke forhåndsanonsert.

Sjef for PU Ingrid Wirum opplyser at av de 13 uttransporterte var seks personer straffedømt i Norge, blant annet for naskeri, legemsbeskadigelse og voldtekt.

– Uttransportering av straffedømte bidrar til politiets kriminalitetsbekjempelse og er en prioritert oppgave, sier Wirum.

30 irakere

Denne uttransporteringen skjer snaut to måneder etter at 30 irakere ble sendt ut av landet i et chartret fly. 6. desember var over 60 norske politimenn om bord på flyet som uttransporterte irakerne.

Politiets utlendingsenhet (PU) er underlagt Politidirektoratet og har som oppgave å registrere og identifisere asylsøkere. Enheten har også som oppgave å uttransportere asylsøkere som har fått avslag på søknadene sine.