Øvre Romerike tingrett lyttet til aktor Kåre Kalvå og bistandsadvokatene Per Ove Marthinsen og Bengt Haadem Hoff ved behandlingen av bildrapssaken fra Mogreina i januar 2012.

Stakk fra åstedet

En 40-åring fra Eidsvoll sto tiltalt for uaktsomt bildrap, uaktsom kjøring og for å ha stukket fra åstedet under ulykken langs Trondheimsvegen, ved innkjøringen til Herregårdshuset.

120 dagers fengsel, 125.000 kroner i erstatning til hver av de åtte etterlatte og tap av førerrett for alltid er helt i tråd med Kalvås og de to bistandsadvokatenes påstand. Uten tilståelsen ville straffen ha blitt fengsel i fem måneder.

Fri sikt i 300 meter

Retten finner det utvilsomt at tiltalte var uaktsom da han uten grunn ikke oppdaget Jeff Mwangi Kwirikia, som han hadde fri sikt til i 300 meter, før han var om lag 15 til 30 meter unna.

«Tiltalte kjørte bil, som har stort skadepotensial langs veg som han visste det kunne være kjørende og gående trafikk på», heter det i rettens vurderinger av skyldspørsmålet.

Særlig ut fra den lange tiden som tiltalte var uoppmerksom, i anslagsvis 16 sekunder, finner retten det riktig å karakterisere tiltaltes uaktsomhet som grov.

Eidsvoll-mannen var klar over sammenstøtet som han hadde forårsaket da han kjørte bort fra ulykkesstedet uten å stanse. Bilen ble påført skade i fronten, knust frontrute og bulk ved høyre lykt.

Grov uaktsomhet

I skjerpende retning har retten lagt vekt på at grov uaktsomhet og uaktsom kjøring som fører til ulykke med dødsfølge må møtes med streng straff.

Det taler formildende at tiltalte har tilstått. Vekten av tilståelsen svekkes noe ved at skylderkjennelsen ikke kom før under hovedforhandlingen i forrige uke.

Videre at tiltalte ved første kontakt med politiet, to dager etter ulykken, forklarte at han ikke visste hvem som hadde kjørt. Under fengslingsmøte dagen etter forklarte han at det var han som hadde kjørt bilen.

Hard belastning

Dødsfallet har vært en hard belastning for de etterlatte, ektefellen, hans fem barn og foreldre. Foreldrene bosatt i Kenya lever uten noen trygdeordning, og avdøde var den eneste som hjalp til økonomisk.

40-åringen frifinnes derimot for saksomkostninger. Dommen er enstemmig.