I forrige uke skjedde det nok en dødsulykke på Kompveien (fylkesvei 170). En mann i 70-årene omkom da bilen han satt i kom over i motgående kjøreretning og krasjet med en lastebil.

Ulykken skjedde på den såkalte «dødsmila» mellom Kringen i Fet og Mork i Sørum. Totalt 11 personer har omkommet på denne veistrekningen i perioden 2000 og fram til i dag.

I alt ti av de 11 drepte omkom i møteulykker. Det viser tall fra Statens vegvesen som Romerikes Blad har fått tilgang til.

Møteulykker

Årsdøgnstrafikken på Kompveien ligger på rundt 7.000 kjøretøy. Det gjør at faren for møteulykker er stor.

– Med så stor trafikk skal det mye til å ikke kollidere dersom man havner i motsatt kjøreretning, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen Akershus, Nils-Erik Bogsrud.

I tillegg til alle dødsulykkene har det vært flere alvorlige ulykker der folk har blitt hardt skadd.

– Er strekningen Kringen-Mork den farligste veistrekningen på Romerike?

– Det kan jeg ikke si før jeg har sett nærmere på alle tallene, men den er uten tvil blant de farligste veistrekningene på Romerike, sier Bogsrud.

De siste årene er det gjort en rekke mindre tiltak for å gjøre veistrekningen mer trafikksikker. Blant annet:

  • Innføring av vinterfartsgrense fra 80 km/t til 70 km/t, som ble gjort permanent i 2012.
  • Ombygging av Kringen-krysset.
  • Skogrydding og mindre sideterrengtiltak.
  • Oppsett/utskifting av rekkverk etter dagens normalkrav.
  • Rydding i sikkerhetssonen, samt utfylling av jord og pukk for mykgjøring av terrenget.

Avdelingsdirektøren erkjenner imidlertid at de gjennomførte tiltakene ikke har vært nok.

– Ulykkesfrekvensen på veien er over det som er normalt for denne type vei. Det samme er alvorlighetsgraden. Det har vært altfor mange dødsulykker. På bakgrunn av dette haster det med å få på plass en midtdeler, erkjenner Bogsrud.

Mer penger

Som Romerikes Blad har skrevet tidligere, er det planer om å bygge midtdeler på strekningen. Problemet er at det så langt ikke er satt av penger til byggingen på fylkeskommunens budsjett. Det anslås at bygging av midtdeler har en pris på rundt 400 millioner kroner. I perioden 2014–2017 har Akershus fylkeskommune satt av totalt 234 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak på fylkesveier.

Nå ligger det også an til at fylkeskommunen vil få mer penger å bruke til oppgradering av fylkesveiene. Regjeringen bevilger nemlig tre milliarder kroner ekstra over statsbudsjettet til oppgradering av fylkesveier. For Akershus betyr dette en økt investeringsramme på 235 millioner kroner.

– Det vil i den forbindelse det være naturlig å se nærmere på bygging av midtdelere på Kompveien. Det er nødvendig å se nærmere på hva som kan gjøres med de mest ulykkesbelastede veiene våre, sier leder av Hovedutvalg for samferdsel i fylkeskommunen, Gunnar Melgaard (H).

** I kartet under kan du lese mer om de enkelte dødsulykkene ved å klikke på punktene. Det har i tillegg til dødsulykkene skjedde en rekke ulykker på strekningen. **

Saken fortsetter under kartet!

Krever svar om midtdeler

Fylkespolitikerne Ole-Erik Yrvin (Ap) og Morten Vollset (Sp) mener det haster å få opp midtdeler på Kompveien.

Ole-Erik Yrvin (Ap) sitter i Hovedutvalg for samferdsel i fylkeskommunen. Han mener det haster med å få på plass midtdelere på den ulykkesbelastede strekningen. Nå vil han vite framdriftsplanen for å få ferdig midtdeler på Kompvegen.

– Jeg vil be fylkesordføreren om svar på fylkestingmøtet 20. oktober. Samtidig vil jeg vite når saken om behovet for midtdelere i Akershus kommer opp til behandling. Vi har blitt lovet en egen sak om dette, sier Yrvin.

– Prekære behov

Også fylkespolitiker Morten Vollset (Sp) ønsker svar om Kompveien.

– I mars sa fylkesordføreren at analyser viste at fylkesvei 170 ikke har noen særskilte ulykkespunkter eller ulykkesstrekninger, nå sier Statens vegvesen at det er en ulykkesbelastet vei. Fylkestinget og fylkesordføreren må ta virkeligheten og alvoret innover oss, og innrømme at det er en svært ulykkesutsatt strekning med prekære behov for tiltak, sier Vollset.

Han vil nå spørre fylkesordføreren hva hun vil gjøre for å få fortgang i saken.