Folkevalgte skal ikke overkjøres av byråkrater, derfor er Rælingen FrP veldig glad for at Frps Stortingsgruppe denne uken fremmet forslag om å fjerne innsigelsesmuligheten fra Statens Vegvesen og fylkesmannen i arealsaker

Forslaget handler om å fjerne dårlige og dyre byråkratiske løsninger som hemmer verdiskaping i kommunene. Fremskrittspartiet har sett seg lei på mengden av innsigelser på gode ideer fra næringsliv, privatpersoner og dyktige lokalpolitikere som blir overkjørt av Fylkesmannen eller Statens Vegvesen.

Etter regjeringsskiftet i 2013 har signalene til fylkesmennene vært at lokaldemokratiet skal vektlegges sterkere. Når byråkratene ikke innretter seg etter politiske føringer så må vi endre loven. Innsigelsesretten er distriktsfiendtlig og hindrer utvikling av kommuner i hele Norge.

Det at innsigelsesmuligheten eksisterer skaper i seg selv en uforutsigbarhet for privatpersoner og næringsliv. Fremskrittspartiet er sikker på at mange kvier seg for å sette i gang byggeprosjekter fordi du må igjennom et hav av hindringer før du kanskje får byggetillatelse etter kostbare og tidskrevende prosesser. Det må være mulig å bygge uten å møte et fjell av hindringer.

Særlig i distriktene er kommunene rike på areal og da mener Frp at det må legges til rette for at områdene kan benyttes, enten det er til næringsbygg, garasje, alpinanlegg eller hytter. Det har gått ut nok skriv og advarsler fra kommunaldepartementet om at fylkesmennene ikke skal overkjøre kommunene, dette blir ikke overholdt. Da må vi ta grep på andre måter.

Forslaget handler om at kommunene selv vet best hvordan ressursene i kommunen benyttes. Og arealsaker har man best kjennskap til lokalt. Et kommunestyre vet selv hvor det er planer om vei eller hvilke jorder som bør bevares. Samtidig må de få legge til rette for verdiskaping der det er mulighet for det.

Lokaldemokratiet må lyttes til – ikke overkjøres.

Kari Magnussen Blomsø, Gruppeleder Rælingen Frp