Det kommer fram i en fersk dom i Øvre Romerike tingrett.

Avisen ble stevnet tidligere i år av en drosjeeier som hadde blitt intervjuet i forbindelse med en artikkelserie i avisen. I artiklene mente en familie at deres datter ble kjørt en unødvendig lang rute fra deres hjem til skolen.

Drosjeeieren uttalte seg og ble navngitt i avisa, men hevdet i etterkant at hun hadde snakket med lokalavisa under løfte om anonymitet.

Til fagbladet Journalisten fortalte drosjeeierens advokat, Per Danielsen under rettssaken, at hun hadde fått kastet en mistanke om misbruk av offentlige midler mot seg.

Frikjent

Mandag kom dommen fra tingretten som slår fast at verken avisen eller journalisten kan dømmes for ærekrenkelser.

I dommen kommer det fram at drosjesjåføren pekte på fire artikler som hun og hennes forsvarer retter beskyldninger mot henne om klanderverdige handlinger.

I sin konklusjon mener likevel retten at dette ikke er tilfelle og skriver:

«Retter har ikke vært i tvil om tolkningsresultatet, og når det objektivt sett ikke foreligger en ærekrenkelse av (drosjesjåføren), finner retten ikke grunn til å gå inn på spørsmålene om det er utvist uaktsomhet».

Drosjeeieren som stevnet avisen for retten må ifølge dommen også betale saksomkostninger på over 230.000 kroner.

– Prinsipielt viktig

Redaktør i Raumnes, Fred Christian Gjestad forteller om en lettelse da dommen ble kjent.

– Det er en seier for ytringsfriheten. Hadde vi blitt dømt i denne saken ville det blitt vanskelig å drive undersøkende journalistikk i Norge, sier han til Romerikes Blad.

Redaktøren forteller at avisen i sin dekning av saken hadde vært nøye med å kritisere systemet og det offentlige – og ikke gå etter enkeltpersoner.

– For oss var det aldri noe ønske om å henge ut drosjesjåføren. Vi ga henne tilsvar til å rette opp eventuelle feil og belyse saken fra flere sider.

Gjestad forklarer at de helst skulle vært hele saken foruten.

– Det er ikke ønskelig at kilder som synes det er krevende å stå i mediene skal måtte bruke så mye penger på å få saken sin prøvd i retten. Hadde vi hatt en dialog på et tidligere tidspunkt kunne det vært andre tiltak vi kunne brukt for å få dempet hennes opplevelse i spaltene våre.

– Forbauset

Drosjeeierens advokat, Per Danielsen forteller til RB at han nå i samråd med sin klient vil vurdere om de skal anke dommen eller ikke.

– I retten forklarte redaktøren at han i hans lederartikkel publisert 29. september hadde skrevet om drosjesjåføren når han omtalte «transportøren» i en kontekst der det ble skrevet om sløsing av offentlige midler og hvor det ble etterlyst hvor pengene ble av. Jeg er derfor forbauset over at retten mener «transportøren» må oppfattes som drosjesentralen Gardermoen Taxisentral. Her synes retten å ha misforstått. Det var drosjesjåføren som transporterte, og som senere i avisen få dager ble identifisert ved navn nettopp som transportøren, skriver Danielsen i en epost.