ÅRÅSEN

– Når vi får en søknad om arbeidstillatelse for en spiller, henvender vi oss til fotballforbundet og ber om en anbefaling. Det gjør vi fordi vi ikke sitter på den nødvendige kompetansen. Formelt sett er det riktig at vi tar avgjørelsen. Men vi har alltid fulgt de anbefalingene vi har fått, sier kommunikasjonsrådgiver i UDI, Kari-Anne Kvarving.

Det står i kontrast til uttalelsene fra Stein Pedersen i NFF, som på spørsmål fra Romerikes Blad om at det ser ut som om NFF har det avgjørende ordet, og egentlig tar avgjørelsen, svarer at det er UDI som på faglig grunnlag går god for spilleren.

– Sammen med Norsk Toppfotball og UDI har vi funnet noen objektive kriterier. UDIs regler sier at en spiller skal være absolutt nødvendig for virksomheten om vedkommende skal få arbeidstillatelse, sier Pedersen.

UDI på sin side ser det slik, at når de ikke kan vurdere om en spiller er nødvendig for virksomheten, er det NFFs uttalelser de retter seg etter.

Tre krav

Kari-Anne Kvarving sier at det er tre krav som må oppfylles:

– Spillerne må ha arbeid på heltid, de må ha en arbeidskontrakt, og de må tjene minimum 178.000 kroner i året.

I tillegg må de ha jobb i en av de to øverste seriene, samtidig som det skal være nødvendig for klubben at spilleren kommer til Norge.

– NFF har sagt at de mener vedkommende må være aktuell for førstelaget. Selv om vi ikke er bundet av det de uttaler, retter vi oss etter det, sier Kari-Anne Kvarving.

Når UDI ber om tilleggsopplysninger, kan det også se ut som om det er NFF som tar initiativ til ytterligere dokumentasjon. Det er i tråd med det daglig leder i LSK, Frank Grønlund, opplever.

– Vårt inntrykk er at det er Stein Pedersen i NFF som vurderer og avgjør om en spiller er nødvendig for virksomheten eller ikke. Etter at Kasey Wehrman hadde spilt to sesonger i Moss og vært hos os si tre år, måtte jeg dokumentere på nytt at han var en spiller for vårt a-lag. Det blir helt håpløst at en må sette i gang en slik prosess, når alle som følger litt med vet at Wehrman har vært fast på vårt lag så sant han ikke har vært skadet.

Klubbene vet best

Frank Grønlund sier det er klubbene som sitter på kunnskapen om hvilke spillere som kan være aktuelle for å spille i eliteserien eller 1. divisjon.

– Vi betaler lønna deres, og vi vet hvor vi trenger nye spillere. Når de har fått arbeidstillatelse, gjelder den for ett år. De spillerne som ikke oppfyller kravene til UDI, får ikke forlenget den. Vi er jo heller ikke interessert i å fortsette med spillere som har vist seg ikke å være gode nok. Det gjelder for nordmenn og utlendinger.

LSK har en søknad om arbeidstillatelse for Diomande Alassane til behandling. Fredrikstad, Start og Rosenborg er andre klubber som venter på svar fra UDI.

– Uttalelsene fra UDI viser at NFF har alt å si i slike saker. Jeg regner med at enten får alle eller ingen av de det er søkt om nå, arbeidstillatelse. Det blir for snevert om noen kan dokumentere at noen har spilt en kamp i toppdivisjonen i hjemlandet, eller vært tatt ut til en landskamp. Jeg tror det vil være en enkel sak for dem som eventuelt måtte ønske det å få den dokumentasjon en trenger ved bestikkelser.

– NFF sier de vil beskytte norsk talentutvikling. Er ikke det bra?

– Det blir ikke noe mer talentutvikling av å hente 30-åringer fra Øst-Europa heller, sier Frank Grønlund.