I går var ledelsen i Lørenskog ishockeyklubb i møte med ishockeypresident Gerhard Nilsen og generalsekretær Jon Haukeland. Helt siden klubben ble trukket 20 poeng etter å ha levert sin søknad om lisens nesten tre måneder for sent, har romerikingene følt seg forskjellsbehandlet.

Siden høsten 2010 har Vålerenga ishockey AS skyldt forbundet over 200.000 kroner. Kravet ble først registrert som inkassosak gjennom Intrum Justitia 26. november 2010. Den dag i dag står kravet uoppgjort.

– Vi har fokus på oss selv og ønsker ikke å ytre sterke meninger rundt dette. Men vi noterer oss nok et bevis på at ishockeyforbundet behandler klubber ulikt i forhold til klubblisensreglementet, sier styremedlem Leif Helge Haugum i Lørenskog ishockeyklubb AS.

Har pant

For også i år fikk Oslo-klubben lisens, uten verken bot eller poengtrekk. Det til tross for at lisensreglementets paragraf 7, punkt 8 lyder slik:

«For å kunne stille lag i seriene skal all gjeld til Norges Ishockeyforbund og underliggende ledd, som er påløpt innen 1. juni, være betalt».

I det samme reglementets paragraf 6, punkt 4 står det følgende som Lørenskog mener må tolkes som at det er uvesentlig om det er klubben selv eller aksjeselskapet som skylder disse pengene:

«Det skal framgå at tildeling av klubblisens avgjøres etter en samlet vurdering av klubbens og selskapets økonomiske situasjon der samme vurderingsgrunnlag gjelder for både klubb og selskap».

Nå ligger beløpet – som per 30. mai i år var oppe i 299.222 kroner – som en utleggsforretning, ifølge creditinform.com. Det vil si at forbundet har tatt pant i selskapets eiendeler inntil kravet blir betalt.

– AS holdes utenfor

Generalsekretær Jon Haukeland bekrefter at forbundet har en utleggsforretning med Oslo-klubben, men at dette ikke kan nekte Vålerenga lisens, så lenge det er klubbens AS som har utestående med dem.

– Denne regelen gjelder kun for klubber, ikke AS, sier generalsekretæren.

– Men reglementet sier at det samme vurderingsgrunnlaget gjelder for klubb og selskap. Er ikke det riktig?

– Nei, dette har ingenting med hverandre å gjøre i denne saken. Selskapets soliditet økonomiske blir selvfølgelig vurdert opp mot lisenstildeling.

– Må ikke også eventuell gjeld sees helhetlig som det står i deres eget reglement?

– Som sagt; her forholder vi oss kun til klubber.

Ifølge Haukeland stammer beløpet fra en landslagsturnering. Vålerenga ishockey AS er ifølge samme mann det eneste eliteselskapet som forbundet har en inkasso- eller utleggsforretning-sak på.

Vålerenga-direktør Jan Tore Kjær bekrefter at det er penger etter et landslagsarrangement som klubben skylder.

– Vi skrev en kontrakt med forbundet hvor vi forpliktet oss til å dekke en viss sum. Det kom ikke nok publikum, så vi gikk dundrende underskudd. Det oppfatter jeg at vi fortsatt er i dialog med forbundet for å få ettergitt, sier Kjær.