Fristen – som samtlige av de ni andre klubbene skal ha overholdt – var 28. februar. Akkurat som i fjor var Lørenskog sent ute, men denne gang var overskridelsen av den drøye sorten.

– Vi mottok Lørenskogs søknad i forrige uke. De har ikke søkt om noen utsettelse og vi kan nok si at vi ved flere anledninger har gjort klubben kjent med at fristen er overskredet, sier generalsekretær Jon Haukeland i Norges Ishockeyforbund til Romerikes Blad.

Han opplyser nå at Lørenskogs søknad skal behandles av forbundsstyret etter at den har vært gjennom forbundets eliteserielisensutvalg. Han vil ikke spekulere i hvilke konsekvenser dette får for romeriksklubben.

– Toppen av arroganse

Ishockeypresident Ole-Jacob Libæk er imidlertid sjeldent klar på hva han mener om Lørenskogs opptreden i saken.

– I mine 16 år som ishockeypresident har jeg aldri opplevd maken til arroganse. Den er helt ekstrem. De setter seg over det fellesskapet alle er en del av. Fristen for lisenssøknaden er jo ikke for å gjøre forbundsadministrasjonen eller -styret viktige. Den er for at vi i minste fall skal vite hvem som skal være med. Og har ikke Lørenskog tenkt til å være med, er det jo mulig å ta opp en klubb fra 1. divisjon. Men i så fall har jo de mistet mye tid å planlegge på – som de mange andre. Dette har kostet mye ressurser, raser Libæk.

Han er ikke sikker på når lisenssøknaden skal behandles og vil heller ikke gå inn på hvordan han ser for seg utfallet. Men den må trolig opp på et ekstraordinært møte i løpet av kort tid.

– Jeg vet ikke noe mer om søknaden enn at selskapet som garanterer for klubben er mer solid økonomisk enn i fjor. Men om de har levert en tilstrekkelig søknad eller ikke, vet jeg ingenting om. Har man ikke levert en tilstrekkelig lisenssøknad, får man ikke lisens. Men jeg vil ikke si noe mer om mulige sanksjoner før resten av styret har fått sagt sin mening.

Gjenganger

I fjor ble romeriksklubben først innstilt på seks poengs trekk for rotet. Senere ble straffen omgjort til en bot på 30.000 kroner.

– På generelt grunnlag er det tre forskjellige sanksjonsmuligheter: bøter, poengtrekk eller en blanding. I utgangspunktet er standardboten på 30.000 kroner, men man står fritt til å ilegge ytterligere sanksjoner, sier Jon Haukeland som også sier at de øvrige ni eliteklubbene har fått innvilget sin lisens, noen imidlertid med overvåkning.

I likhet med Libæk kan han ikke huske å ha opplevd en liknende overskridelse. Lørenskog er blitt ilagt poengtrekk ved to tidligere anledninger. Både i 2010 og 2012 mistet de seks poeng. Men da har det dreid seg om for sent innbetalte overgangsgebyrer.

– Vi er opptatt av at klubbene også administrasjonsmessig og organisatorisk følger utviklingen ute på isen. Der er det nok rom for forbedring i Lørenskog, sier generalsekretæren.

Hvem svarer?

Romerikes Blad lyktes ikke – til tross for gjentatte forsøk – å komme i kontakt med styreleder Stig Atle Johnsen i Lørenskog ishockeyklubb AS i går.

Styremedlem Øyvind Bergstrøm gir inntrykk av at han kjenner til forsinkelsen, men vil ikke si noe utfyllende om den.

– Jeg kjenner ikke noe til dette utover at dette er satt bort fra vår administrasjon til et revisjonsselskap som gjør slike ting for Johnsens selskap. Du får nesten ta kontakt med dem, sier han.

Revisor Even Magne Kroken i Leo Revisjon, som skal ha fått oppdraget gjennom Stig Atle Johnsens selskap Mosking, er heller ordknapp.

– Dette kan jeg ikke uttale meg om. Jeg må bare henvise deg til Johnsen.

Heller ikke sportssjef Atle Olsen, som også sitter i styret, ønsket å kommentere saken i går.