– Det er et forslag vi stiller oss meget positive til, sier daglig leder i Skedsmo Fotball, Jørn Ove Lunder.

Foreningen med godt over 50 lag og 800 unger under 12 år har strengt tatt for lengst vokst ut av stadion på Korset. Planene om å bygge en fotballhall på grusbanen er skrinlagt. Området var for lite, og kom i konflikt med naboenes interesse.

– For oss hadde det beste vært å flytte hele virksomheten til Lundjordet med ny hovedbane, fotballhall og ishockeyarena. Når vi i tillegg har en 11'er bane på Tærud vil vi ha en god dekning.

Skedsmo Fotball har et stort tilsig av de aller yngste, som spiller fotball på små flater.

– Tanken er å bygge inn småbaner med både 3'er og 5'er-fotball, sier Jørn Ove Lunder.

Kaldt vann i blodet

Thor Sandness er avdelingssjef for park- og idrett i Skedsmo kommune. Han heller litt kaldt vann i blodet på de største optimistene.

– Området det er snakk om er på rundt 130 dekar. Det er begrenset hvor mye det er mulig å bygge. Det en i første omgang har diskutert er en fotballhall.

– Du har ingen tro på å flytte all idretten fra anlegget på Skedsmokorset?

– Nå skal kommuneplanen ut på høring. Det er mange prosessere en skal gå gjennom videre. Så langt har tanken vært at det er viktig må opprettholde aktiviteten på Skedsmo stadion, sier Thor Sandness.

Jørn Ove Lunder mener det er store muligheter for både å lage et idrettsmekka og å trekke inn andre organisasjoner om politikerne vil.

– Jeg håper vi kan flytte alt, slik at dagens Skedsmo stadion kan utnyttes av kommunen, som Ullensaker kommune har gjort med den gamle stadion på Jessheim. Da ser vi også for et grendehus, som kan romme aktiviteter for andre organisasjoner på Skedsmokorset. Reelt sett snakker vi om tilbud til en befolkning på 20.000, som en middels stor by, sier han.

Positive politikere

Responsen i det politiske miljøet er udelt positiv.

– Vi ba rådmannen om et verbalforslag før budsjettet i 2013. Når det nå er lagt inn ti forslaget til kommuneplan fra 2015, er vi veldig fornøyd med det, sier Arbeiderpartiets gruppeleder Jørgen Vik.

Han kan ikke si så mye mer ut fra at saken nå kommer ut på første gangs høring.

– Det blir en reguleringsprosess. I og med at dette er et landbruksområde, må fylkesmannen og eventuelt landbruksmyndigheter inn i bildet. Det som ligger fra vår side, er at vi skal gjøre alt vi kan for å skapet et bedre tilbud for idretten i Skedsmo, sier Jørgen Vik.

Høyres gruppeleder Kjartan Berland er også glad for rådmannens innspill.

– Det er positivt at rådmannen har tatt de politiske signalene, og at vi raskt kan komme dit at alle involverte som må inn i bildet, kan uttale seg, sier Kjartan Berland.

Se ny utgave av Bak Mål her: