– Vi mener Strømmen bør kontakte LSK med tanke på å leie Åråsen til sine kamper, sier leder i Frp, Øyvind Lensnes.

– Og det har du partikollegene dine med deg på?

– Det er vi enige om. Blir det umulig, kan LSK-hallen være et godt alternativ.

– Du må regne med storm fra Strømmens supportere?

– Vi har store økonomiske utfordringer når det gjelder barnehager, skoler og eldreomsorg. Over 3,5 millioner kroner på neste års budsjett og seks millioner til sammen over to år til stadion finnes det ikke penger til, slik vi ser det.

– Hvordan ser du på Bislett som et alternativ?

– Jeg synes jo Strømmen som et romerikslag bør spille på Romerike. Bislett blir fjernt for meg.

Øyvind Lensnes mener tribunetak og stoler ikke bør være en prioritert oppgave for Skedsmo kommune når en har problemer med å komme i land med viktige oppgaver.

– Vi får rapporter om at soppen gror ut av veggene på kommunale boliger. Det vet vi ikke om vi har råd til å gjøre noe med, sier han.

Hva mener du om forslaget? Si din mening nederst i saken!

Vil ha vurdering

Leder i Høyre, Kjartan Berland, vil ha en vurdering fra rådmannen før han uttaler seg bastant om saken.

– Jeg har tidligere sagt at jeg har en positiv vilje til at vi skal gjennomføre en oppgradering på Strømmen. Men kravene er tøffe, og jeg ser fram til rådmannens redegjørelse, sier han.

– Kravene er kanskje for tøffe også for Høyre?

– Jeg vet ikke mer enn det jeg har sett i Romerikes Blad. Vi må få større kunnskap om faktagrunnlaget før vi kan si noe om hvordan vi skal håndtere det.

Avventer

Også ordfører Anita Orlund avventer situasjonen.

– Jeg har hele tida sagt at jeg er positiv til å gjøre noe med Strømmen stadion. Nå er saken der den skal være, som en del av budsjettprosessen. Vi i Arbeiderpartiet skal diskutere denne saken meget nøye, sier Anita Orlund.

Både Fremskrittspartiet, Høyre og Arbeiderpartiet har sine budsjettmøte neste helg, der de endelig skal bestemme seg for hvordan de vil Skedsmo-budsjettet for 2011 skal se ut.