Nes revy- og amatørteater

Barnegruppa i Nes revy- og amatørteater kan slikke seg om munnen.

Oppsettingen «Charlie og sjokoladefabrikken» ble vist fire ganger i Nes kulturhus. Det ga publikumsrekord med 1.350 betalende. Tidligere rekord var 1.120 betalende. Budsjettet lød på 120.000 kroner, og overskuddet ble på hele 30.000 kroner.

Det planlegges ny oppsetting i oktober neste år.

Nesrevyen «I hytt og pine» ble vist fire ganger i Nes kulturhus for om lag 1.300 publikummere Tilsvarende tall for i fjor var 1.500. Revyen, med et totalbudsjett på 200.000 kroner, ga likevel et overskudd på om lag 30.000 kroner.

Styreleder Kjell Thorsen tror årsaken til den noe lave publikumsoppslutningen for revyen kan skyldes at den ble vist for tidlig, allerede i september, rett etter skolestart og midt under valget. Neste år blir det revy først i oktober.

Eidsvoll amatørteater

25-årsjubilant Eidsvoll amatørteater viste komedien «17. mai» sju ganger i Panorama for 1.500 betalende, færre enn forventet. I fjor høst viste teatret «Svinedrengen» for drøyt 3.000 publikummere.

«17. mai» ga likevel et overskudd på hele 40.000 kroner.

Neste år planlegges en større oppsetting, uten at noen tittel er klar ennå.

Nittedal teatersmie

Det ble publikumsrekord for Nittedal teatersmies revy «Salve ved reisens slutt», som ble vist for i overkant av 1.000 betalende under de seks forestillingene i Folkets Hus på Hagan.

Da teatergruppa viste revy sist gang, for to år siden, løste 600 billett.

Budsjettet på 81.000 kroner vil gi et overskudd på et sted mellom 40.000 - 50.000 kroner. Kulturlivet i Nittedal har satt i gang en dugnad for å skaffe bygda et nytt kulturhus. Mesteparten av overskuddet fra Nittedal-revyen vil bli gitt til nettopp kulturhusdugnaden.

Nittedal teatersmie fyller 10 år neste år og planlegger en ny oppsetting.

Tut & Kjør

Barne- og ungdomsteatret Tut & Kjør i Sørum viste revyen «Livet er herlig» for 900 betalende i Bingsfosshallen, som er noe lavere enn forventet. Vanligvis trekker Tut & Kjør over 1.000 publikummere.

– Det kan være at revy for barn ikke er det som trekker mest, sier leder Pål Corneliussen, som likevel kan vise til et pluss i regnskapet på om lag 4.000 kroner. Budsjettet lød på 125.000 kroner.

Teatret planlegger ny oppsetting neste høst, trolig bygd opp rundt sang og dans.

Lenseteatret i Fet

Lenseteatret viste for sjuende året på rad utendørsforestillingen «Elvenøkk» ved Fetsund lenser. Fire forestillinger trakk om lag 500 publikummere, et lavere tall enn i fjor. Likevel går oppsettingen med et totalbudsjett på 130.000 kroner i balanse. «Elvenøkk» vil også bli vist neste år.

Romerike folkehøgskole

Romerike folkehøgskole kan vise til gode tall for årets to juleoppsettinger, hvor samlet 3.330 løste billett. «Mio min Mio» hadde 2.030 besøkende, mens 1.300 så «Heksene». Det er en oppgang på om lag 300 besøkende i forhold til fjorårets to skoleforestillinger.