Aasum har selv røtter i flere av Hedmarksbygdene, og han har samlet sjeldne postkort fra dette distriktet i en årrekke.

– Jeg samlet først kort fra Eidskog, der min mor vokste opp og hvor jeg er døpt. Så utvidet jeg til Kongsvingerbanen, Grensebanen og Solørbanen, forteller han.

Etter hvert har Aasum jaktet på postkort fra alle de sju kommunene, med tanke på å få utgitt nettopp "Hilsen fra Glåmdal" . Noen av forfatterens samlervenner har også stilt unike postkortperler til rådighet.

Her finnes blant annet kunstkort signert Erik Werenskiold, som ble født i Kongsvinger i februar 1855, altså for 150 år siden.

"Hilsen fra Romerike" ble trykt i et førsteopplag på 3.000 bøker. Interessen har vært såpass stor at nytt opplag er i trykken. " Hilsen fra Glåmdal" trykkes i 2.000 eksemplarer.