Eidsvoll kommunes kulturtilbud har lenge sunget på siste verset. Kommunen er også en av to kommuner på Romerike som ikke har søkt om midler til Den kulturelle spaserstokken i 2014, en ordning som skal sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre.

Resten av Romerike fikk til sammen 1,38 millioner kroner (se tabell under) gjennom ordningen.

– Da vårt budsjett til allmenn kultur ble redusert for et par år siden, ble egenandelen som kreves for å søke om midler kuttet. Dermed har vi heller ingen forutsetning for å søke, sier Siv Krogh Österholm, virksomhetsleder for kultur i Eidsvoll kommune.

– Tilbudet er savnet

Siv Krogh Österholm sier hun gjerne skulle hatt en kulturell spaserstokk i kommunen.

– Vi har fått noen tilbakemeldinger på at tilbudet er savnet. Men vi så oss nødt til å prioritere andre ting, dette var et av tiltakene som måtte ut, sier virksomhetslederen.

Kommunens økonomi er så dårlig at den som eneste kommune i Akershus er på Robek-lista (Register for betinget godkjenning og kontroll), noe som innebærer at Fylkesmannen må godkjenne økonomiske avgjørelser av et visst omfang.

Hurdal er den andre kommunen på Romerike som ikke søkte om midler i 2014. Grunnen er at kommunen hadde gjenstående midler fra tidligere år som ble søkt overført.

– Etter samråd med eldreråd og pensjonistforening vil disse bli brukt til arrangement vinteren og våren 2015, sier Odd Sverre Buraas, sektorleder for plan og utvikling i Hurdal kommune.

Ville fjerne ordningen

I forslaget til statsbudsjettet for 2015 var ordningen foreslått fjernet. Etter store protester ble forslaget trukket tilbake, og ordningen videreført.

– Alle som søkte om tilskudd har fått i 2014, men ingen prosjekter blir fullfinansiert. Kommunene må forankre prosjektene lokalt, sier Marte Leinebø Malme, rådgiver i Akershus fylkeskommune.

Det stilles ifølge rådgiveren ikke bestemte krav til størrelse på egenfinansiering kommunene. Tilskuddet som fordeles tar hensyn til kulturell infrastruktur, geografiske avstander og antall eldre i målgruppen.

– Kommunene bidrar med egenfinansiering, samt egen administrativ ressursbruk. Størrelsen på egenfinansiering og ressursbruk varierer ut ifra omfanget i kommunenes satsing, sier rådgiveren.

Fakta

  • Akershus fylkeskommune mottok 2,405 millioner fra Kulturdepartementet til Den kulturelle spaserstokken i 2014.
  • Det kom inn søknader fra 19 kommuner på til sammen 5,854 mill. kroner. 1,38 millioner ble fordelt til kommuner på Romerike.
  • Alle romerikskommunene bortsett fra Hurdal og Eidsvoll har søkt om midler. Fristen for å søke var 15. juni 2014.
  • Tiltakene som får støtte skal vær gjennomført innen 31. desember 2015.
  • Neste søknadsfrist er i juni 2015.

Fordeling av penger til Den kulturelle spaserstokken*

Skedsmo: 230.000 kroner

Lørenskog: 170.000 kroner

Sørum: 141.000 kroner

Ullensaker: 140.000 kroner

Nes: 130.000 kroner

Nittedal: 130.000 kroner

Rælingen: 90.000 kroner

Gjerdrum: 85.000 kroner

Aurskog-Høland: 75.000 kroner

Frogn: 60.000 kroner

Enebakk: 50.000 kroner

Nannestad: 50.000 kroner

Fet: 33.500 kroner

Eidsvoll: Ikke søkt

Hurdal: Ikke søkt

Sum: 1.384.500 kroner

* Fordelingen i 2014