To romerikinger er med på utstillingen av ung kunst, som varer ut uka i galleriet på Frogner. Sverre Wilhelm Malling fra Skedsmokorset og Christoffer Fjeldstad fra Nannestad er begge 27 år gamle, og de gikk ut av Statens Kunstakademi i fjor. Gallerist Haaken A. Christensen har falt for dem begge. Malling er allerede fast i stallen hans. Pengedrysset gir nå Fjeldstad mulighet til å arbeide mot en separatutstilling i fred og ro.

Penger gir arbeidsro

"I Getsemane" har fått en vegg alene hos Haaken. En rød prikk betyr solgt, og kjøperen er en kjent forretningsmann som har betalt 40.000 kroner for det.

– Det er en fornøyelse og en stor ære å være fødselshjelper for Christoffer når han presterer slike fantastiske bilder, sier Haaken A. Christensen begeistret.

– "I Getsemane" er et fascinerende bilde. Christoffer har hatt kjempesuksess som har fått både statens treårige stipend for nyetablerte kunstnere, og Anders Jahres pris for yngre kunstnere. Det er en bemerkelsesverdig start, og et kjempeløft for en kunstner, understreker Christensen.

– Det var Haaken som viste Jens Johannessen bildet mitt, og det var Johannessen som overrakte meg Jahre-prisen, forteller Christoffer Fjeldstad. Statsstipendet er på 165.500 kroner i året, og Jahre-prisen er på 100.000 kroner.

– Jeg har studielån, men nå kan jeg betjene det og jobbe på heltid med kunst. Jeg slipper også å spinke og spare på materialbruken, sier Christoffer Fjeldstad glad.

Demoner og dårer

Maleriet "I Getsemane" er mannshøyt og 240 cm bredt. For Fjeldstad var det naturlig å gripe til ett av Bibelens sterkeste fortellinger, for han regner seg som personlig kristen.

– I Getsemane hage gikk Jesus gjennom det verst tenkelige. Han blir til synd for verden. Han blir konfrontert med sin egen vilje, men han legger den under Guds. Jeg framstiller det på en ny måte for å unngå klisjeene, forteller Christoffer Fjeldstad.

Bildet er figurativt, men ikke i klassisk forstand. I Getsemane fristes Jesus av djevelen, her fristes han av demoner og onde ånder. Mennesket blir framstilt som en dåre som spiser sin egen avføring. Disiplene som skulle våke og be ligger og snorker skikkelig. Hele bildet er ladet, og temaet tolkes på flere måter.

– Menneskene gjør ofte ting de ikke liker eller ikke har godt av, som å gå på fylla i helgene eller bruke narkotika. De sier at de aldri skal drikke mer, og så gjør de det likevel, forklarer Fjeldstad.

Han har ikke så mange forbilder, men er spesielt glad i prosjektene til Olav Christoffer Jenssen fra Rælingen, bosatt i Berlin, og engelske Lucian Freuds røffe figurering. Selv vil han jobbe både med det figurative og det nonfigurative.