Akershusmuseets største frykt er at gamle bilder skal gå i søpla. Nå skal de redde forevigede tippoldeforeldre.

– Vi har forsøkt å gjøre dette i mange år i Ullensaker, så vi gleder oss til å gå i gang, sier Liv- Heidi Solem, fotokonsulent ved Akershusmuseet. I ukene framover skal museet saumfare Romerike på jakt etter fotoskatter som ligger gjemt i skuffer, skap, i kjeller og på loft.

Akershusmuseet har i dag det regionale ansvaret for innsamling og bevaring av kulturhistoriske fotografier.

– Gamle bilder forteller mye om samfunnsutviklingen og derfor er det svært viktig å bevare dem, sier Solem.

Hun er ikke i tvil om at det finnes mange gamle fotografier på Romerike som svært få har sett. Ullensaker er den første kommunen ut i «innsamlingsaksjonen».

– Fotografier blir dessverre ødelagt over tid. Vi vet også at mange har arvet gamle bilder som ikke har så stor betydning for dem. Vi frykter derfor at mange gode og viktige bilder fra gamle dager kan gå i søpla, sier Solem.

Ny fototid

Det å bli fotografert tidlig på 1900-tallet var sjeldent. Det ble tatt bilder ved større anledninger som bryllup, selskaper og begravelser. Ved noen gårder ble det bestilt fotograf for å forevige familie, arbeidsfolk og husdyr.

– Bilder av arbeidsfolk som enten driver med gårdsarbeid eller vasker klær i elva vitner om en tid som ikke lenger eksisterer. Gamle fotografier bidrar også til å dokumentere for eksempel forandringer i gatemiljø eller folks måte å kle seg på, sier Solem.

4000 bilder

Akershusmuseet tar inn både originalmateriale som bevares i museets klimastyrte fotomagasin, og låner også fotomateriale for å digitalisere det.

– Vi har en stor database der man kan søke på bilder fra alle steder i vår region. Bare fra Ullensaker har vi rundt 4000 bilder, sier Solem.

Innsamlingen skal foregå 26. november på Ullensaker museum.

– Vi henter gjerne bilder hjemme hos folk også. Vi ønsker det meste av bilder, men setter pris på bilder med informasjon. Bildene kan også være av nyere historie fram til cirka. 1990, avslutter hun.