– Den skal tårne litt. Vi ønsker at kunstverkene skal være monumentale, sier kulturformidler Lasse Rune Eriksen i Skedsmo kommune.

Bak Skedsmo Rådhus, ved gangstien ved flomvollen, skal et massivt kunstverk plasseres: Jonathan Borofskys "Hammering Man", en overdimensjonert mannsfigur i svartmalt stål.

Skulpturen er førstemann ut i kommunens storstilte kunstprosjekt langs flomvollen, og kommer antakelig på plass over vinteren.

Diger kunst

"Hammering Man" har en motorisert arm som hamrer fire ganger i minuttet, og er et symbol på arbeideren i oss.

Tilsvarende menn i ulike størrelser er plassert rundt om i storbyer verden over. Den største står utenfor Frankfurt og er 21 meter høy.

Hvor stor skulpturen i Lillestrøm blir, er avhengig av prisen. Kulturkomiteen ønsker seg en figur på mellom ti og femten meter, og den vil synes god både fra bilveien og togskinnene.

– Det er digert?

– Ja, men vi har brukt tid på å finne et egnet sted, hvor det er rom for den. Nå gjenstår det å se hva Borofsky selv sier, forklarer Eriksen.

I dag kommer den amerikanske kunstneren til Lillestrøm for å se an plassen bak rådhuset.

Høyt ambisjonsnivå

Kunstparken utvikles i et samarbeid mellom Skedsmo kommune, Lillestrømbanken og Kunst i offentlige rom (Koro), og vil på sikt bli fem kilometer lang.

Marit Hosar er kunstnerisk konsulent i Koro, og har utarbeidet kunstplanen sammen med Kalle Grude. De har fått henvendelser fra kunstnere over hele verden, men Jonathan Borofskys "Hammering Man" sto høyt oppe på ønskelista.

– Det er på tide at Lillestrøm får noe så stort, synes Hosar, som ser fram til diskusjoner rundt kunstparken.

– Jeg håper at ikke bare kunstinteresserte engasjerer seg. Dette kan gjøre området enda mer populært for ulike mennesker, tror hun.

Vil trekke turister

I mai ble planen for Flomvollen Kunstpark tatt imot med begeistring av kulturpolitikerne og formannskapet i Skedsmo kommune. De ønsker å heve byens omdømme gjennom et sterkere fokus på kunst, arkitektur og kultur.

– Tenk deg hvor mange som reiser forbi her med flytoget hver dag. Og alle som er innom Norsk Varemesse. Dette prosjektet kan også få folk i Oslo til å reise ut til Lillestrøm, håper kulturformidler Lasse Rune Eriksen.

Kunstparken skal bygges i fire trinn. Første byggetrinn omfatter "Hammering Man" og et verk av Michael Reynolds kalt "Soppen". Prislappen er på 9, 5 millioner kroner, og betales av Lillestrømbanken, kommunen og Koro, samt private investorer, håper Eriksen.

– Det er mange som ikke har tatt innover seg hvor stor kunstparken kan bli. Jeg tror det blir kjempeviktig for Lillestrøms framtid. Hvis vi får til kunstparken som den er tenkt, vil det skape store ringvirkninger.

UNDER: Video av en lignende «Hammering Man» i Seatle, USA.