Det omreisende kunstprosjektet «Connect» er kunstner Alex White Mazzarella sin visjon om å bringe folk sammen for å snakke om hva som er viktig for dem. Og denne uka har Lillestrøm blitt en kunstarena i seg selv.

– Og nå har dere kronet verket ved å henge opp bannere i bybildet. Hvorfor?

– Bannerne er hengt opp på forskjellige steder, og det som står skrevet er essensen av forskjellige samtaler kunstneren har hatt med vanlige folk i Lillestrøm, forklarer prosjektleder Susanne Høybach.

Bevisstgjøring

Hensikten med prosjektet er å få befolkningen i tale og en bevisstgjøring av verdier gjennom dialog.

– Det er en form for direkte demokrati uten mellompersoner som politikere og andre. Dette er en mulighet for vanlige folk til å uttrykke seg i det offentlige rom, sier Tor Arne Samuelsen fra Akershus kunstsenter.

– Fått noen reaksjoner?

– Mange har kommet bort og lurt på hva dette er, og noen synes det er fint at vi pynter opp litt i bybildet. En person syntes det var fint at vi fikk gjort noe med LSK-veggen, smiler prosjektleder Høybach.

– Og slagordene er universelle i uttrykket, men de er som sagt et resultat av samtaler kunstneren har hatt med folk i byen, sier Samuelsen.

Omreisende utstilling

Observante lillestrømlinger har kanskje observert to store treskulpturer bundet sammen av hamp i Lillestrøm: Disse er ment å bringe assosiasjoner til telekommunikasjonstårn.

– Dette prosjektet er en del av Akershus kunstsenters storsatsing «1814 Revisited», og kunstneren Alex White Mazzarella har gjennomført dette prosjektet i flere land, blant annet i India.

– Prosjektet førte til debatt i India, og vi er spente på hvordan utstillingen blir mottatt her, sier kunstneren.

– Hvor lenge henger bannerne oppe?

– Utstillingen i sin helhet varer til 14. september, men vi er nødt til å se an hvor lenge bannerne henger, sier Samuelsen.

Bannerne henger blant annet på Torvet, på LSK-veggen, på veggen til kjøpesenteret og ved BMX-banen.

– Vi håper utstillingen blir lagt merke til, og vi håper den kan være med å bidra til samtaler mellom mennesker, både hjemme og i det offentlige rom, sier Susanne Høybach.