Gå til sidens hovedinnhold

Den store museumsguiden

Artikkelen er over 10 år gammel

Vet du ikke hva du skal gjøre i regnværet? Her er noen forslag:

Lokalhistorien lever på Romerikes mange museer og bygdetun. Her er Romerikes Blads oversikt over de mange tilbudene som finnes. God utflukt!

Akershus fylkesmuseum

Museet på Strømmen er «sjefen» for 15 museer i Akershus.

I museets omfattende fotoarkiv kan du finne gamle bilder fra Akershus, og biblioteket har så vel lokalhistorisk litteratur fra fylket som bøker av generell kulturhistorisk og museumsfaglig interesse. Viser skiftende utstillinger og produserer vandreutstillinger for Akershus.

www.akersmus.no

Auli mølle

Ligger ved Sagstuåa, 5 km fra Årnes, og er bygget i 1909.

Mølledriften går tilbake til 1600-tallet. Den nåværende mølla var i ordinær drift til 1985. Maskineriet er drevet av en vannturbin som også driver et lite kraftverk. En av de opprinnelige steinkvernene er stadig i bruk. Mølla er intakt og inngår i Nes kommunes beredskapsplan. Til mølla hører bolig, uthus og hvilestall for hestene som kjørte korn til mølla. På det meste ble det malt 200 tonn mel årlig. Brukes i dag blant annet til utstillinger.

www.akersmus.no

Aurskog-Høland bygdetun

Tilflyttet skogsgård med bygninger og gjenstander tilbake til 1600-tallet.

Tunet har tre husmannsstuer. Ei skolestue fra Hølands eldste faste skole er også en del av samlingen. Et sosialt og kulturelt sentrum i bygda. Utstillinger, demonstrasjoner av gammelt håndverk, foredrag, sang og musikk. Kafé i helgene. Fast omvisning.

www.akersmus.no

Eidsvoll bygdetun

Romerikes største bygdetun på 70 mål, beliggende i et naturskjønt område med mange aktivitetsmuligheter.

Bygdetunet består av 26 gamle bygninger fra forskjellige gårder i Eidsvoll, alt fra husmannsplassen til storgården er representert. Landhandel, friluftsscene og dansegulv. Eidsvoll Okkupasjonsmuseum viser livet i Eidsvoll i årene 1940 1945. Bygdetunet ligger ved Hammerstad, mellom nye og gamle E6 (merket avkjøring). Kafé.

www.eidsvoll.kommune.no

Eidsvoll 1814

Det nasjonale minnesmerket Eidsvollsbygningen var jernverkseier Carsten Ankers vakre og stilrene hjem, hvor Norges grunnlov ble utarbeidet og vedtatt 17. mai 1814.

Hovedbygningen fikk sin nåværende utforming i 1802. Inventaret fra 1814 er tilbake på plass, og bygningen står i dag slik eidsvollsmennene opplevde den. Tett program og omvisninger hele sommeren. Like ved ligger Wergelands hus med blant annet en interaktiv utstilling om demokratiets utvikling.

www.eidsvoll1814.no

Enebakk bygdetun

Her er det samlet bygninger og gjenstander fra gårder og plasser i bygda, blant annet en svalgangsbygning fra 1700-tallet og ei smie som ofte tas i bruk på publikumsdager.

Ligger ved Enebakk kirke, som regnes som et av de fineste middelalderbyggverk i Akershus. Historielaget guider tidvis på bygdetunet.

www.enebakk.kommune.no

Fetsund lenser

Lensene ble anlagt i 1861 for å samle, sortere og videretransportere tømmer som ble fraktet på Glomma.

Fløtingen opphørte i 1985. Anleggene i vann og på land er intakte og fredet. Et levende og familievennlig museum med gamle båter, smie, historisk utstilling, kunstutstillinger, kafé, butikk og håndverkere. Naturinformasjonssenteret ligger ved innfallsporten til Nordre Øyeren Naturreservat. Natursti på vann og på land knytter området sammen.

www.fetsund.lenser.no

Forsvarets flysamling Gardermoen

Holder til i et nyoppført bygg sørvest for den gamle flyterminalen ved Oslo Lufthavn.

Samlingen består av mer enn 30 fly og gir et enestående innblikk i norsk militær flyving i krig og fred. Her finnes blant annet Norges første fly, Start, og uerstattelige klenodier fra andre verdenskrig. Samtlige av Luftforsvarets jetjagere fra den kalde krigen er representert.

www.flysamlingen.museum.no

Funnefoss arbeider-industrimuseum

Ligger ved avkjøringen fra riksvei 2 ved Opakermoen, i et naturskjønt område ved Glomma.

Omfatter tre hus med boligmiljø fra 1910 til 1950, som viser enkle kår til familier som tjente til det daglige brød ved Funnefoss Tresliperi. Vannkraften i Funnefoss har vært utnyttet i flere hundre år. Her har vært mølle, sagbruk og fra 1875 treforedlingsfabrikk. Papirfabrikken var den første store industriarbeidsplassen i Nes. Etter to år brant fabrikken, men ble gjenoppbygd som tremassefabrikk. I 1966 ble tresliperiet nedlagt.

www.akersmus.no

Lørenskog bygdemuseum

Museet ligger på Skårer gård og består av en samling bygninger og gjenstander fra Lørenskog.

Viser blant annet utstillingen om tømmertransporten fra Losby gods med en modell av oppgangssaga på Losby. Landbruksredskaper og kjøretøy på låven. Stedet er typisk for gårdene i Lørenskog på 1950-tallet. Skårer gård har hatt gårdsdrift fra sen vikingetid. Mange aktiviteter om sommeren.

www.akersmus.no

Gamle Hvam museum

Gammel storgård der husene fortsatt står på sin opprinnelige plass. Den store svalgangsbygningen fra 1729 viser hvordan en storbonde på Romerike bodde for et par hundre år siden.

Hovedbygning fra 1820 med finstue og møblement fra annen halvdel av 1800-tallet. Steinfjøs og låven rommer samlinger av gamle kjøredoninger og landbruksmaskiner. Gjødselkjelleren huser skiftende utstillinger. Høns, griser, kalver, geiter og kaniner på gården. Mellom museets seteranlegg og husmannsplass går en sti gjennom det gamle kulturlandskapet. Museet arbeider med dokumentasjon av landbruk og hagehistorie. Forskjellige aktivitetsdager i løpet av sesongen. Hinderløype for barn. Gammeldags landhandleri med salg av drops og suvenirer. Kafé.

www.akersmus.no

Hurdal historielags samlinger

Museet er spredt rundt i bygda og består av skysstasjon, vasshjulssag og setergrend, alle beliggende på sine opprinnelige steder.

Garsjøen skysstasjon fra 1700-tallet rommer museets samlinger. Rognlisaga, et vasshjuldrevet sagbruk fra midten av 1800-tallet, vises i drift når vannføringen er stor nok. Knaisetra i Brattlia er fylkets best bevarte setergrend, med i alt 16 gamle stølshus. I tjenerboligen på Huldrehaugen er det lokaler for blant annet temautstillinger og bibliotek.

www.akersmus.no

Mjøssamlingene ved Minnesund

Det gamle trafikknutepunktet ved Minnesundbrua med fergested, dampskipsstoppested, pakkhus, slipp og mekanisk verksted er Mjøsas sjøfartsmuseum.

Her ble Skibladner montert og sjøsatt i 1856. Museet viser sjøfartsmiljø med pakkhus fra 1801 og skipperbolig fra 1847. Overgangen fra ordinær drift til museum har nesten vært umerkelig; museet oppleves derfor som ekte. Omvisninger onsdag til søndag.

www.mjossamlingene.no

Nes kirkeruiner

Ligger på neset der elvene Glomma og Vorma møtes ved riksvei 2, to kilometer øst for Vormsund. Offerplass i førkristen tid.

Kirken ble bygd på 1100-tallet som en langkirke i romansk stil. Ble satt i brann av svenskene under sjuårskrigen i 1566, men ble gjenreist og utvidet til korskirke i 1697. I 1854 brant kirken igjen ned. På grunn av faren for leirras ble den ikke bygd opp igjen. Noe av inventaret i den gamle kirken ble reddet og befinner seg i nye Nes kirke fra 1860. Storslått utsikt til elvemøtet og Nes-bygda.

www.akersmus.no

Nittedal bygdesamling

Ligger i den gamle skolen fra 1880 på Hagen.

Eldre gjenstander fra og utenfor Nittedal. Industrihistorie bestående av Haglpatron maskin fra Nitedals AS, mopeder fra tidligere mopedfabrikk i Nittedal, en stor skisamling fra Finor og Blåskia og en større steinsamling fra Oslo Geologiforening.

www.nittedalsporten.no

Rælingen bygdetun

Ligger på Fjerdingby, like ved Rælingen kirke.

Den stilrene hovedbygningen med det mektige tuntreet foran er fra 1814, og har tidligere vært hovedbygningen på Søndre Fjerdingby. Museet ligger på sin opprinnelige og naturlige plassering i et rikt og vakkert kulturlandskap med kirken og Øyerendeltaet i bakgrunnen. Samlingene formidler kunnskap om gårdsmiljø, jordbruk og småindustri.

www.akersmus.no

SAS-museet

Museet ligger på Gardermoen ved siden av den gamle flyterminalen.

Museet gir et interessant bilde av historien bak det som er flyselskapet SAS i dag. SAS gjennomførte sin første flyging som selskap i 1946, etter at DNL, DDL og ABA slo seg sammen til ett selskap. Utstillingen strekker seg med over 60 års historikk, og viser blant annet uniformer, flymodeller, kabiner og postere.

www.sasmuseet.net

Skedsmo bygdemuseum

Museet er bygd opp rundt den gamle prestegården Huseby. På bygdemuseet vises både embetsmann-, bonde- og arbeidermiljø fra 1800- og 1900-tallet. Hovedbygningen er en midtkammerbygning fra 1830-årene. Museet har også drengestue, småbruker- og arbeiderbolig, stabbur og smie, samt en samling av 1600 forskjellige gjenstander fra området. Flott parkanlegg som skapt for piknik.

www.akersmus.no

Stein skole

Ligger ved riksvei. 2, 3 km vest for Vormsund. I 1930-årene ble skolen utsmykket av en rekke kjente norske kunstnere. Reidar Aulie, Dagfinn Werenskiold, Henrik Sørensen og mange flere omskapte skolebygningen til en fantasifull og fargestrålende ramme rundt undervisningen.

Skolebestyrer Erling Elverhøy og Ingeborg Refling Hagen var drivkreftene bak kunstverkene og ordspråkene som er malt på alle overflater. Skolen var i ordinær bruk fra 1912 til 1972 og er kjent som Eventyrskolen. Ved siden av Stein skole ligger gamleskolen fra 1852, som var i bruk til 1912.

www.akersmus.no

Ullensaker museum

Ullensaker museum på Gardermoen holder til ved en av Norges eldste ekserserplasser, Lilleplassen, anlagt i 1740. Utbyggingen av hovedflyplassen markerte slutten på en 250 år lang militær aktivitet på Gardermoen.

Området inntar en sentral rolle i norsk militærhistorie. Denne avspeiles i de bevarte bygningene fra den gamle militærleiren. Tunet består av følgende verneverdige bygninger: Kornmagasinet, Depot 148, Telthuset, Østerriksgata 13, Ballonghuset, Rawindhuset, Posthuset og Furua. I sistnevnte hus vokste den avdøde evangelisten Ludvig Karlsen opp sammen med 10 søsken.

www.akersmus.no