Deilige kulturminner

14. september 2008, kl. 22:00