– Veldig hyggelig og veldig overraskende. Vi er svært glad og stolt over denne prisen, sier Egil Nyhus til Romerikes Blad.

I alt tre priser ble delt ut under festforestillingen. Årets Prøysenprisvinner ble Siri Nilsen fordi hun gjennom sine to cd-utgivelser har «bidratt til en fornyelse av visekunsten i landet», ifølge juryen. Prøysens ærespris gikk til Bjørn Eidsvåg fordi han «viderefører arven etter Alf Prøysen på en fremragende måte.»

Flott innsats for barn

Prøysenprisen gis for fremragende innsats innen musikk, visekunst eller diktning innenfor de sjangrene som forbindes med Alf Prøysen.

Teskjekjerringprisen tildeles etter de samme kriteriene, men med spesiell vektlegging på virksomhet rettet mot barn. Juryens valg av brødrene Nyhus er tuftet på hele deres virke «som tegnere og forfattere både i bokform og på veien med forestillinger for barn gjennom mange år».

Første pris sammen

Sammen har brødrene Nyhus siden 1995 besøkt mange skoler med sitt tegneshow «To menn og en tavle», i regi av Den kulturelle skolesekken.

Juryleder Hogne Moe og juryen begrunner valget av de to til Teskjekjerringprisen slik: «Dette er seriøse, hardtarbeidende kunstnere som tar unger på alvor og vil gi dem det beste ».