De to treskulpturene er tre meter høye, og bygget av bjørkestammer, som er knyttet sammen av hamp.

– Tanken er at de skal assosieres med telekommunikasjonstårn, sier Susanne Høybach, som leder prosjektet for Akershus Kunstsenter.

Prosjektet er en del av Akershus kunstsenters storsatsing «1814 Revisited». Byggingen startet i Kirkegata 12 tirsdag denne uken, og de neste dagene skal tårnene plasseres på forskjellige steder i byen.

– Tårnene vi har bygget skal representere kommunikasjonstårn. Tanken er at de skal bringe folk sammen for å snakke om hva som er viktig for dem, sier Høybach.

Prosjekt på reise

Mazzarella har vært initiativtakeren til gruppen Artefacting, et nettverk av kunstnere fra forskjellige land som har gjennomført flere kunstprosjekter der målet er å bruke kunst til å bringe folk sammen, belyse viktige temaer i samfunnet og utveksle ideer og tanker. Dette prosjektet kaller kunstneren «CONNECT», og det har tidligere vært gjennomført i India.

– Tårnene skal være en arena for offentlig diskusjon. Folk som vil snakke om noe som opptar dem, om alt fra menneskerettigheter til miljøvern, kan ta kontakt, så skal vi legge til rette for interessant diskusjon sier Mazzarella.

Går over flere dager

Prosjektet skal pågå til og med onsdag neste uke, og avsluttes med at det lages bannere med utdrag fra debatten, som skal vises i Lillestrøm, så folk får fulgt prosjektet.

– Prosjektet førte til mye debatt i India, vi er litt spente på hvordan det blir mottatt her, sier Høybach.

– Alle som vil kan delta på dette, sier Mazzarella, som også var på besøk i byen 2011 med prosjektet «Dreamcatcher», der ting ble omskapt fra søppel.

Fakta

  • Alex White Mazzarella er invitert til Lillestrøm av Akershus Kunstsenter med kunstprosjektet «Connect».
  • Connect handler om å få befolkningen i tale og bevisstgjøring av verdier gjennom dialog.
  • Prosjektet vandrer rundt i byen fra fredag til onsdag.